Epilepsie a studium aneb správný výběr školy je klíčový pro dobré pracovní uplatnění

Radka Svobodová

Výběr studijního oboru a školy je jedním z nejdůležitějších okamžiků v našem životě.

Máte doma deváťáka a lámete si hlavu, jak dál směřovat jeho další vzdělávání? Nebo jste maturant, který se nemůže rozhodnout, jaký vysokoškolský obor si vybrat jako své navazující studium? Epilepsie může být rozhodující proměnnou. Stejně tak ale nemusí. Pokud aktuálně řešíte výběr další školy a oboru, pak pro vás máme pár tipů, co všechno brát v potaz při tak důležitém rozhodování.

Při výběru studia a v návaznosti na to také budoucí profese, by na prvním místě vždy měly být zájmy studenta. Jen tak se totiž člověk dokáže přiblížit zaměstnání, které ho naplňuje a v kterém je dobrý. Neméně důležitá je také uplatnitelnost na trhu práce. Zároveň je však třeba zvážit, zda mu jeho vysněné povolání dovolí jeho zdravotní stav, či zda mu dokonce nemůže ublížit. U epilepsie je tedy klíčové zvážit i toto hledisko a v případě pochybností se poradit s odborníky.

Příkladem může být chlapec s epilepsií, který by moc rád pomáhal ostatním jako záchranář a zvažuje tedy zdravotnický obor. Práce záchranáře je však velmi náročná a stresující, což by mohlo velmi negativně ovlivnit jeho zdraví i zdraví pacientů. V takovém případě by s rozhodováním určitě měl pomoci odborný lékař, abychom se tak vyhnuli zklamání v budoucnu, že chlapec nemůže vykonávat práci, kterou vystudoval, protože mu to jeho zdravotní stav neumožňuje. Finálním a zároveň neméně dobrým rozhodnutím tak může být výběr oboru IT, neboť jeho druhou zálibou jsou počítače a programování, což pro něho bude mnohem méně rizikové. Pojďme ale popořádku.

Zhodnoťte (své) silné stránky

Jak již bylo řečeno, nejdůležitějším kritériem při výběru školy by měly být silné stránky studenta a také to, co ho baví. Jedině tak získá šanci vystudovat takový obor, kterému se bude věnovat i v rámci své profese a bude v ní opravdu dobrý a úspěšný.

I u dospěláků již mnoho personalistů a vedoucích pochopilo, že nemá příliš velký smysl tlačit svého kolegu do vylepšování něčeho, co mu nejde a/nebo co nerad dělá. Mnohem lepší volba je ho dál rozvíjet v tom, v čem vyniká, co ho naplňuje a čím může být svému týmu prospěšný. Stejné je to i s výběrem studia.

Má váš potomek talent na jazyky a baví ho psaní? Pak ho směřujte na gymnázium a poté nějaký humanitní obor. Pokud je dobrý v matematice a baví ho počítače, pak by střední elektrotechnická škola mohla být ta pravá, která ho i dobře připraví na případné studium na vysoké škole technického typu. Anebo je šikovný, škola ho moc nebaví, ale pořád někde něco kutí či opravuje? Pak zvolte nějaké učiliště, kde ho naučí vybrané řemeslo (např. truhlář, elektrikář nebo automechanik). Manuálně zručné děti mohou zase oslovit obory jako kuchařina, cukrařina, kadeřnictví a holičství, kosmetika, krejčovství či ševcovství, které mohou skvěle zúročit i ve svém osobním životě. I v dnešní době totiž platí, že řemeslo má zlaté dno, což každý z nás opakovaně zjišťuje, když shání nějakého šikovného a dostupného řemeslníka. Je jich totiž málo a leckdy si vydělají mnohem více peněz než kdejaký vysokoškolák, kterého rodiče donutili ke studiu něčeho, co ho vlastně nebaví a nijak v tom nevyniká.

Stejně by měli uvažovat i maturanti při výběru vysoké školy. Pokud si vaše dcera už od malička hrála s panenkami na školu a nyní váhá, kam si dát přihlášku po gymnáziu, pak by pro ni mohla být ideální pedagogická fakulta. Středoškolák, který miluje rozebírání a opravování počítače, by pak mohl být úspěšný v elektrotechnickém či strojírenském oboru. Milovníci biologie a chemie často volí medicínu či farmacii. Výřeční a bystří středoškoláci mohou být ideálními adepty na studium práv. Fanoušci čísel, excelu a práce s počítačem mají skvělé předpoklady být dobří v ekonomii či IT.

Zvažte možnosti budoucího uplatnění na trhu práce

Dalším důležitým kritériem při výběru oboru a školy by mělo být budoucí uplatnění absolventa na pracovním trhu. V dnešní době bohužel existuje poměrně dost tzv. pseudooborů, které vám sice zajistí vysokoškolský titul, ale získané znalosti vám moc příležitostí pro další uplatnění neposkytnou. Naopak je třeba zvažovat, jaké zaměstnavatele máme ve svém okolí, kteří by pak čerstvého absolventa mohli zaměstnat. Zatím totiž Češi nejsou příliš ochotni se za prací přestěhovat jinam.

Je pravdou, že existují obory, které se uplatní všude (např. kuchař, prodavač, kadeřnice, učitel, lékař apod.). Ale u specifických oborů, které vyžadují určité místní zázemí, je třeba i tento faktor brát v potaz. Není totiž náhodou, že např. v Pardubicích, kde je největším komerčním zaměstnavatelem společnost Foxconn Česká republika, máme Střední průmyslovou školu elektrotechnickou a Fakultu elektrotechniky a informatiky při Univerzitě Pardubice. Vzhledem k několika místním zástupcům chemického průmyslu tu ale také mnoho let funguje Střední průmyslová škola chemická, stejně jako Fakulta chemicko-technologická. A pokud třeba nějaká místní firma nabízí tzv. Trainee program, který umožňuje získat práci i čerstvým absolventům bez předchozí praxe, pak si zjistěte, jaké mají požadavky na vhodné kandidáty (obor vzdělání, jazykové znalosti, dovednosti apod.). To vám také může pomoci při zvažování dalších kroků při výběru vhodného studia.

Projděte si seznam vhodných škol

Máte-li již vybranou oblast dalšího studia, zjistěte si, jaké školy jsou ve vašem okolí k dispozici. V případě ochoty denně dojíždět, anebo bydlet na internátě či kolejích se výběr samozřejmě rozšiřuje i na vzdálenější školy.

Pro výběr učebního oboru či střední školy můžete využít šikovnou aplikaci iDNES, kde si zvolíte kraj či okres, druh a obor studia, formu a délku studia, ale také to, zda jste, či nejste ochotni platit školné. Po zadání těchto vstupů se vám zobrazí seznam vhodných škol. Na stránkách StredniSkoly.com najdete nejen přehled středních škol dle okresů, zaměření a typu, ale také velmi cenné rady ohledně přípravy na přijímací zkoušky na SŠ. VysokeSkoly.com nabízí nejen přehled vysokých škol v České republice, ale také informace k přípravným kurzům k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ včetně různých testů, knih a učebnic. Naleznete zde i přehled jazykových či profesních kurzů a informace o pomaturitním jazykovém studiu. Třešničkou na dortu jsou pak různé statistiky jako např. šance na přijetí, informace o školném či procento nezaměstnaných absolventů. Dalším zajímavým vstupem při výběru vysoké školy může být i procento jejich úspěšných absolventů.

Zároveň je dobré si zjistit i reference na danou školu. Pokud znáte někoho, kdo na vybrané škole studuje, zeptejte se ho na jeho hodnocení kvality studia, učitelů, zázemí pro studenty apod. Anebo zapátrejte na internetu, kde také můžete najít cenné informace. K dispozici je zde např. stránka, kde studenti hodnotí svou školu. Vždy je však třeba brát tyto informace s rezervou, protože názory jednotlivců mohou být značně subjektivní. Proto čím více referencí získáte, tím lépe.

Berte v potaz zdravotní dispozice

V případě, že je vaše dítě limitováno nějakým zdravotním handicapem, pak je samozřejmě třeba ho také brát v potaz. Zdraví je totiž vždy na prvním místě a člověk by nikdy neměl vykonávat práci, která jeho zdraví ohrožuje nebo poškozuje.

Pojďme se nyní vrátit k našemu předchozímu příkladu chlapce s epilepsií, který touží být záchranářem. V takovém případě je třeba brát v potaz rozsah jeho onemocnění — intenzitu, projevy, prognózu, omezení atd. Doporučujeme proto konzultace s odborníky, kteří nám mohou v rozhodování pomoci: neurolog/epileptolog, praktický lékař, psycholog, pedagogická poradna. Lékař vždy individuálně posoudí daný případ, zohlední skutečný stav onemocnění včetně jeho klinických projevů a porovná ho se zdravotními nároky a riziky, jimž bude student vystaven při výkonu své vysněné práce. Zároveň bere v potaz platnou legislativu, protože existují profese, které nesmí být lidmi s epilepsií vykonávány, např. práce ve výškách a hloubkách. Další profese pro něho mohou být velmi rizikové, např. hasič, záchranář, voják apod. Zákaz řízení motorových vozidel je třeba také brát v úvahu při finálním rozhodnutí ohledně dalšího studia.

Dalším krokem by pak měla být i konzultace na vybrané škole, zda jsou schopni vytvořit studentovi s daným handicapem vhodné podmínky, např. individuální studijní plán v případě potřeby nebo poskytnutí první pomoci při případném epileptickém záchvatu.

Pár slov na závěr

Výběr studijního oboru a školy je jedním z nejdůležitějších okamžiků v našem životě. Vyplatí se tedy mu věnovat náležitou pozornost a zvážit různá hlediska, než učiníme finální rozhodnutí. Pak už je to v rukou samotných uchazečů, aby byli úspěšní nejen u přijímacích zkoušek na vybranou školu, ale také během studia. Pokud se obojí povede, mají čerství absolventi ty nejlepší předpoklady najít dobrou práci, která je bude bavit a naplňovat.

A pokud vás téma školství zaujalo, už teď se můžete těšit na další články, neboť se této problematice v Epizóně budeme podrobně věnovat v následujících dvou letech. Chcete-li se poradit ohledně výběru vhodné školy, už nyní můžete využít naší služby psychosociálního poradenství