Epilepsie a řízení motorových vozidel

Aleš Benda

Řízení motorových vozidel je v současné době nedílnou součástí moderního života. Možná i proto opakovaně narážíme na problém ztráty oprávnění k řízení motorových vozidel a dalších strojů u osob s epilepsií. V následujícím článku naleznete odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, které se k zákazu řízení vztahují. Nabízíme stručný návod, jak postupovat při ztrátě způsobilosti k řízení i po jejím opětovném nabytí.

Odebrání řidičského průkazu

Kdo, kdy a proč mi může kvůli epilepsii odebrat řidičský průkaz?

Celý proces odebrání řidičského oprávnění bývá spuštěn ve chvíli, kdy se po prodělaném epileptickém záchvatu dostanete k lékaři. Pokud má lékař podezření na diagnózu epilepsie nebo si je jistý, že váš zdravotní stav nesplňuje dle Vyhlášky 277/2004 Sb. podmínky zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, je povinen podle § 86 Zákona 361/2000 Sb. oznámit tuto skutečnost na příslušný obecní úřad.

Za epilepsii jsou dle vyhlášky považovány alespoň 2 epileptické záchvaty v průběhu 5 let. Lékař svou povinnost plní nejen proto, že mu to ukládá legislativa, ale hlavně proto, aby ochránil jak osobu s epilepsií, tak i případné další účastníky silničního provozu před následky záchvatu u řidiče za volantem.

Jak probíhá odebrání řidičského průkazu? Musím kartičku odevzdat?

Obecní úřad, který vede příslušnou dopravněsprávní agendu, vás obešle obálkou s červeným pruhem nebo datovou schránkou, kde najdete rozhodnutí o odebrání řidičského oprávnění. Pozor toto rozhodnutí má status „předběžného opatření”. To znamená, že zákaz řízení platí k datu zaslání posudku lékařem. V rozhodnutí je vždy uvedeno, že máte možnost do 15 dnů od doručení prokázat svoji zdravotní způsobilost k řízení. Hlídejte si proto poštu, ať tento termín nepropásnete!

Fyzické odevzdání řidičského průkazu není nezbytné. Ale pozor! Rozhodně byste neměli řídit. I když se nestane žádná nehoda a zastaví vás policie, okamžitě zjistí, že máte zákaz řízení, a z celé kauzy se stane dle §337 Zákona č. 40/2009 TZ — Maření výkonu úředního rozhodnutí. V takovém případě by vám mohl hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta. Navíc je odebrání ŘP tak trochu i apelem na váš zdravý rozum a zodpovědnost.

Co dělat, když si myslím, že posudek lékaře je nesprávný?

Pokud máte pocit, že se ošetřující lékař zmýlil nebo s jeho rozhodnutím nesouhlasíte, je ještě možné se v 15 denní lhůtě odvolat. K tomu je nezbytné doložit posudek vyvracející vaši diagnózu. Propásnete-li stanovenou lhůtu, rozhodnutí nabývá definitivního charakteru. První odebrání ŘP bývá dočasné na 1 rok, během kterého vám opět umožní úřad doložit vaši zdravotní způsobilost. Pokud tak neučiníte ve stanovené lhůtě, dochází k ztrátě způsobilosti k řízení na dobu definovanou ve vyhlášce.

Jste-li prokazatelně nemocní, je velmi nepravděpodobné, že takový posudek získáte. Každý praktický lékař se totiž bude zajímat, proč došlo k nahlášení, a bude chtít pro svůj závěr posouzení odborníků.

Je možné někdy opětovně nabýt řidičského oprávnění?

Jistě, oprávnění k řízení motorových vozidel je možné získat zpět. Příloha č. 3 Vyhlášky 277/2004 Sb., celkem jasně vymezuje, za jakých podmínek nejen o ŘP přicházíte, ale také za jakých vám ho mohou vrátit. Dále v textu najdete přehledné shrnutí těchto podmínek.

Rozlišuje se, zda jsem řidič jen pro své účely nebo profesionál a jaké auto řídím?

Ano, příloha č. 3 vyhlášky 277/2004 Sb. stanovuje 2 skupiny řidičů a pro každou různé podmínky pro odebrání či navrácení řidičského oprávnění. V zásadě se jedná o rozlišení řidičů pro soukromé, resp. osobní účely, kteří mají méně přísné podmínky, a řidiče profesionály. Zároveň odlišuje řízení osobních vozidel a motocyklů od nákladních vozidel nad 3,5 tuny, autobusů a traktorů.

Do Skupiny 1 patří řidiči pro vlastní potřebu (amatéři) s oprávněním na motocykly a osobní automobily skupin: AM, A1, A2, A, B1, B a B+E. Do Skupiny 2 jsou zařazeni řidiči pro výkon povolání (profesionálové) a řidiči nákladních vozidel, autobusů a traktorů.

Kdo je profesionální řidič?

Řidičem profesionálem se pro účely vyhlášky rozumí ten, kdo má přímo v pracovní smlouvě stanoveno, že jeho výkonem zaměstnání je řízení motorového vozidla nebo řízení vozidla s modrým majákem (vozidla s právem přednosti v jízdě). Ale patří mezi ně i živnostníci, kteří pracují jako řidiči nákladních vozidel či traktorů. Do skupiny 2 jsou zařazeni i řidiči taxislužeb a učitelé v autoškolách.

Existuje kategorie poloprofesionálních řidičů?

Legislativně „poloprofesionál” neexistuje. Stejně jako již dávno neexistuje tzv. řidič referent, i když se tento přídomek stále používá. Je ale celkem běžnou praxí, že v rámci zaměstnání nastává potřeba občas použít služební vozidlo. Na takového řidiče se pohlíží jako by byl řazen do skupiny 1. Samozřejmostí je, že se nesmí jednat o nákladní vozidlo, autobus nebo traktor, jež vždy bez ohledu na účel spadají do přísnější skupiny 2.

Když mi vezmou řidičský průkaz, mohu dál řídit třeba bagr, jeřáb, ještěrku?

Obsluha každého stroje má svá pravidla i pro získání oprávnění s ním pracovat. Omezení ve vztahu zdravotního stavu ke konkrétnímu pracovního riziku upravuje prováděcí Vyhláška č. 79/2013 Sb. Ta rovněž specifikuje ve své příloze celkem konkrétní druhy práce, strojů i zařízení, a potřebný zdravotní stav obsluhy. V těchto případech je kladena odpovědnost na lékaře pracovnělékařských služeb (závodního lékaře), který posuzuje, zda můžete, či nemůžete danou práci vykonávat. Zpravidla ale platí postup, že s řidičákem přijdete i o oprávnění řízení a obsluhy strojů, a naopak, při opětovném získání zdravotní způsobilosti, požádáte o vrácení všech oprávnění.

Navrácení řidičského průkazu

Jak požádat o ŘP, když splňuji podmínky pro vrácení?

Požádat o vrácení řidičského oprávnění lze podáním formuláře, k příslušnému obecnímu úřadu, který vám ŘP odebral. Nejlepší je domluvit se na postupu individuálně s odpovědným úředníkem nebo využít elektronických portálů jednotlivých úřadů, kde bývají podrobné informace.

Pozor, samotná žádost ovšem nestačí. Dále budete muset doložit:

Posudky a prohlášení nesmí být starší 30 dnů. A pokud uplynula od odebrání řidičského oprávnění doba delší než 3 roky, musíte doložit i odbornou způsobilost k řízení.

Co znamená doložit odbornou způsobilost?

Pokud neřídíte 3 a více let, budete muset prostřednictvím autoškoly znovu vykonat zkoušky k příslušným skupinám řidičského oprávnění. Řidiči profesionálové si po vrácení řidičského oprávnění kromě autoškoly budou muset navíc udělat ještě tzv. 35 hodinový kurz profesní způsobilosti.

Kdy mohu začít řídit?

Úřad musí podle legislativy rozhodnout do 30 dnů od podání žádosti. Rozhodnutí vám doručí (ideálně datovou schránkou) a vy máte 15 dnů na podání odvolání. Pokud byste chtěli proces urychlit, můžete se u stejného obecního úřadu písemně vzdát práva na odvolání. Rozhodnutí pak nabude právní moci dnem doručení. Pokud jste vrátili kartičku, jste povinni si dojít nechat vystavit novou. V případě, že jste ji nevrátili, a je stále platná, můžete začít řídit vozidlo dnem nabytí právní moci.

Dotazy, které jste nám v minulosti položili

Dobrý den, až do včerejška, kdy jsem se probral v nemocnici po epileptickém záchvatu, jsem se živil jako řidič mezinárodní dopravy. Bylo mi sděleno, že musím odevzdat řidičák. Jak mám postupovat dál? Můžu jít zatím na neschopenku, když nemůžu dělat povolání, které jsem dělal?

  1. Pečlivě sledujte poštovní případně i datovou schránku. Z příslušného obecního úřadu vám pošlou rozhodnutí o odebrání řidičského oprávnění. Umožní vám ale doložení vašeho zdravotního stavu do 15 dnů od doručení. Rozhodně v této době neřiďte!
  2. Z vašeho dotazu vyplývá, že nemáte epilepsii a jednalo se o náhodnou událost, která nemusí být definitvním potvrzením nemoci. Proto určitě kontaktujte odborného lékaře neurologa a jemu vysvětlete co se stalo. Je možné, že Vás pošle na další vyšetření a potvrdí nebo vyvrátí diagnózu. Pokud nepotvrdí epilepsii, použijte oba formuláře (prohlášení i posudek) a odevzdejte je jako odpověď na výzvu k úřadu. Pozor máte na to jen 15 dnů ode dne doručení!
  3. Pokud je u Vás epilepsie potvrzena, doporučuji Vám odevzdat na úřad kartičku. Nebude Vás to svádět k řízení a porušování zákona. Rozhodnutí nabývá právní moci. Ale za rok byste mohl, když splníte podmínky zdravotní způsobilosti, požádat o vrácení ŘP alespoň pro osobní účely. ŘP pro řízení profesionální Vám vrátí nejdříve po 5 letech. A navíc pak budete muset ke zkouškám v autoškole a na 35 hodinový kurz profesní způsobilosti.
  4. „Jít na neschopenku” není jen tak, že se rozhodnete. Pracovní neschopnost určuje Váš praktický lékař. Ale v zásadě je možné, že pro výkon Vašeho povolání řidiče jste skutečně v dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel by Vám v této situaci měl nabídnout jiné pracovní místo či pozici. Pokud ji nepřijmete, může se stát, že s Vámi rozváže pracovní poměr z důvodu překážky na straně zaměstnance.

Má vůbec lékař právo odebrat mi ŘP?

Řidičské oprávnění vám neodebírá přímo lékař, ale obecní úřad s rozšířenou působností, který vede dopravněsprávní agendu. Zpravidla jsou to odbory při krajských úřadech a magistrátech. Úřady v tomto případě rozhodují skutečně na základě posudku vašeho ošetřujícího lékaře. Tento lékař nejen, že má právo, ale dokonce zákonnou povinnost dle § 86 Zákona 361/2000 Sb. nahlásit vaši zdravotní nezpůsobilost k řízení motorových vozidel. Domníváte-li se, že nejste nemocný a jste schopen doložit vaše plné zdraví, můžete do 15 dnů od doručení rozhodnutí váš uspokojivý zdravotní stav doložit. Do té doby opravdu nesedejte za volant!

Jaký je rozdíl mezi řidičem z povolání a řidičem referentem?

Řidičem z povolání je zaměstnanec, který má řízení motorových nebo jiných vozidel přímo stanoveno v pracovní smlouvě a je to jeho hlavní činnost. Toto se týká i řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě (modré majáky), taxikářů, živnostníků s nákladními vozy či traktory, ale také třeba učitelů autoškol. Pojem řidič „referent” český právní systém nezná. Ale obvykle je tím myšlen jakýkoliv zaměstnanec, který v rámci plnění svých pracovních povinností také řídí vozidlo. Není to ale jeho pracovní náplň uvedená ve smlouvě.

Mám epi, ale vrátili mi řidičák na osobní vůz. Mám nabídku práce na skladníka, můžu řídit ještěrku?

Pokud Vám vrátili ŘP, jste na dobré cestě získat způsobilost i pro řízení vysokozdvižných vozíků. K získání oprávnění musíte opětovně absolvovat kurz řízení a obsluhy vysokozdvižných manipulačních vozíků. K těm musíte od lékaře doložit Váš zdravotní stav. Zde bude uvedeno, zda podle přílohy 2. Vyhl. 79/2013 splňujete podmínky. Takže je to na lékaři, zda Vám tuto práci umožní.

Ahoj, před pěti lety jsem prodělal první a poslední záchvat a od té doby jsem na práškách. Řidičák mi na rok odebrali a zase vrátili. Můžu být i řidič referent a občas řídit firemní auto? Řízení nemám v pracovní smlouvě, ani řidičem z povolání bych nebyl a svým soukromým autem jezdím poměrně často. Díky za rady.

Ano, můžete být řidič „referent”. Splňujete podmínky vyhlášky, protože jste neměl za posledních 12 měsíců záchvat. Kdybyste chtěl být řidič profesionál, teoreticky byste jím podle vyhlášky 277/2004 mohl být také, jestliže by Vás lékař uznal schopným a neměl jste záchvat více než 5 let. Když se léčíte a již nemáte záchvaty ani projevy na mozku či na EEG, spadáte do skupiny žadatelů, u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilé k řízení motorového vozidla na základě závěrů odborného vyšetření.

Jsem řidič profesionál. ŘP mi byl odebrán na 5 let –⁠ nutno poté absolvovat přezkoušení? Jak to probíhá? Jak postupovat?

Ano, musíte opět vykonat zkoušky prostřednictvím autoškoly, protože uplynuly více než 3 roky od odebrání oprávnění. Pokud se chcete vrátit k profesi řidiče a vztahuje se na Vás povinnost mít profesní způsobilost k řízení, musíte po zkouškách v autoškole ještě absolvovat tzv. 35 hodinový kurz profesní způsobilosti.

Odebrali mi ŘP hned druhý den po záchvatu — je tento postup legitimní?

Ano, tento postup je legitimní. Podle § 84 Zákona 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, musíte být k řízení motorových vozidel zdravotně způsobilý. Jestliže lékař zjistí, že tuto podmínku nesplňujete, je podle novely § 86 Zákona 361/2000 Sb. platné k 1. 1. 2012, tuto skutečnost povinen neprodleně oznámit příslušnému obecnímu úřadu.