Sportování s epilepsií

Aktivní využívání volného času sportem prospívá každému člověku včetně lidí s epilepsií, neboť přináší nejen lepší tělesnou kondici, ale i psychickou pohodu

Při rozhodování, co dělat ve volném čase, je u lidí s epilepsií samozřejmě na místě jistá opatrnost. Nedoporučujeme riskovat situace, ve kterých hrozí nebezpečí úrazu či ohrožení života.

Aktivity pro volný čas je vždy nutné vybírat také podle typu epilepsie, četnosti epileptických záchvatů a jejich výskytu přes den nebo v noci, podle možné vazby na spánek, nebo přítomnosti tzv. aury.

V publikaci Žijeme s epilepsií naleznete různé typy sportovních aktivit rozdělených podle míry rizika a jejich vhodnost pro osoby s různými typy epilepsie. 

Předtím, než mi byla diagnostikována epilepsie, jsem se věnovala mnoha druhům sportů. Většiny z nich jsem se bohužel musela vzdát, což jsem nesla velice těžce. Díky své nemoci jsem ale poznala kouzlo koňského světa - začala jsem se věnovat jízdě na koni pod dohledem a také hipoterapii. Zjistila jsem, že možnost být v blízkosti koní mi dává mnohem více než jiný sport, je to prostě vztah.
Klára