Studium s epilepsií

I s epilepsií lze normálně studovat. Diagnóza není rozhodující. Schopnosti, nadání a motivace jsou

Epilepsie nikoho k ničemu konkrétnímu nepředurčuje. Diagnóza s sebou nutně nenese žádné omezení stupně dosažené inteligence ani schopností. Řada lidí s epilepsií vystudovala nebo studuje střední i vysokou školu. A pro řadu jiných takové studium vhodné není – stejně jako je tomu u ostatních lidí.

Při výběru oboru hrají roli osobnostní předpoklady, nadání, zájmy, schopnosti, dovednosti a intelekt. Z těch je třeba vycházet. 

Jste pedagog? Stáhněte si naši metodiku

Desatero informací, které by měl každý pedagog nebo rodič dítěte s epilepsií vědět

Nastavte vaši komunikaci správně a vytvořte fungující vztah, který (vašemu) dítěti s epilepsí pomůže cítit se ve škole dobře. Nabízíme vám 20 bodů, které by měl každý pedagog nebo rodič znát.

Co všechno říci učiteli nebo učitelce?

  • čím je možno záchvatům předcházet, nebo se s nimi lépe vyrovnat
  • spouštěče záchvatů u dítěte
  • náznaky nadcházejícího záchvatu, pokud jsou vysledovatelné
  • jak zaznamenat jeho průběh
  • jak poskytnout první pomoc
  • jak se o dítě postarat po záchvatu

Mateřská škola

Pokud má dítě pouze epilepsii a žádnou další diagnózu, patří do běžné školky. Docházka není sice povinná s výjimkou předškoláků, a proto na ni nemají děti právní nárok, na druhé straně mají mít všechny děti v České republice zaručen rovný přístup ke vzdělání. 

Při zápisu diagnózu epilepsie rozhodně nazamlčujte. V případě kdy epilepsie není plně kompenzována je vhodné se obrátit na školské poradenské zařízení a požádat o asistenta pedagoga. Problematice přijímání děti s epilepsií do mateřských škol se věnuje i článek Mgr. Marie Tethalové, který vznikl ve spolupráci se Společnosti E, pro časopis Informatorium. 

Více informací k nástupu do školky a způsobu, jak s ní spolupracovat se dozvíte v naší publikaci Epilepsie a dítě

Jistě by bylo nejjednodušší s ním zůstat doma, ale byla by to pro syna medvědí služba - izolace by pro jeho další vývoj neprospěla. Potřebuje podněty a navazovat kontakty, jako zdravé děti.

Základní škola

Většina dětí s epilepsií se může vzdělávat v běžné základní škole, kde je možno v případě potřeby zažádat o podpůrná opatření. Některé děti navštěvují speciální třídu běžné ZŠ a pokud je k epilepsii ještě jiná diagnóza tak se nabízí speciální základní škola. 

Jako zdroj informací pro učitele, může sloužit článek Epileptický záchvat ve škole: Jak se na něj připravit? 

Radek měl štěstí na paní učitelku i kolektiv, který je úžasný - děti jsou spolu od první třídy, když se Radkovi přihodí záchvat, přiběhnou, podrží ho např. za ruku, počkají, až to přejde, a běží za paní učitelkou, že Radek už to, paní učitelko, zase měl!

Střední škola

Při výběru střední školy jsou důležité osobnostní předpoklady, nadání, zájmy, schopnosti, dovednosti, intelekt, a toto vše je potřeba skloubit se závažností a konkrténí podobou onemocnění.

Obecně se lidem s epilepsií nedoporučují zaměstnání, kde jim hrozí poranění, ohrožení vlastního zdraví nebo jejich okolí v případě, že by u nich došlo k epileptickému záchvatu.

Byl konec deváté třídy. Věděli jsme Michalovu diagnózu, věděli jsme, co může a co ne, a stáli jsme před rozhodnutím - co bude dělat dál. Volba padla na obor truhlář-řezbář, práce se dřevem Michala baví a šikovný je také. Udělal první ročník, moc ho to bavilo. Škola nám vzkázala, že do druhého ročníku nemůže, protože ho nepustí ke strojům. Musel jinam.
Epilepsie a studium aneb správný výběr školy je klíčový pro dobré pracovní uplatnění

Epilepsie a studium aneb správný výběr školy je klíčový pro dobré pracovní uplatnění

Výběr studijního oboru a školy je jedním z nejdůležitějších okamžiků v našem životě.

Vysoká škola

Pokud jste studijní typ a chcete pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole, je to možné. Pro studenty s epilepsií je vhodná řada oborů, kde se mohou realizovat a získávat nové znalosti, které je dovedou až k titulu. Během spolupráce s lidmi s epilepsií se setkáváme s řadou z nich, kteří úspěšně absolvovali vysokoškolské studium.