Studium s epilepsií

Epilepsie nikoho k ničemu konkrétnímu nepředurčuje. Diagnóza s sebou nutně nenese žádné omezení stupně dosažené inteligence ani schopností. Řada lidí s epilepsií vystudovala nebo studuje střední i vysokou školu. A pro řadu jiných takové studium vhodné není – stejně jako je tomu u ostatních lidí.

Při výběru oboru hrají roli osobnostní předpoklady, nadání, zájmy, schopnosti, dovednosti a intelekt. Z těch je třeba vycházet. 

Co všechno říci učiteli nebo učitelce?

  • čím je možno záchvatům předcházet, nebo se s nimi lépe vyrovnat
  • spouštěče záchvatů u dítěte
  • náznaky nadcházejícího záchvatu, pokud jsou vysledovatelné
  • jak zaznamenat jeho průběh
  • jak poskytnout první pomoc
  • jak se o dítě postarat po záchvatu

Mateřská škola

Pokud má dítě pouze epilepsii a žádnou další diagnózu, patří do běžné školky. Docházka není sice povinná s výjimkou předškoláků, a proto na ni nemají děti právní nárok, na druhé straně mají mít všechny děti v České republice zaručen rovný přístup ke vzdělání. 

Při zápisu diagnózu epilepsie rozhodně nazamlčujte. V případě kdy epilepsie není plně kompenzována je vhodné se obrátit na školské poradenské zařízení a požádat o asistenta pedagoga. Problematice přijímání děti s epilepsií do mateřských škol se věnuje i článek Mgr. Marie Tethalové, který vznikl ve spolupráci se Společnosti E, pro časopis Informatorium. 

Více informací k nástupu do školky a způsobu, jak s ní spolupracovat se dozvíte v naší publikaci Epilepsie a dítě

Jistě by bylo nejjednodušší s ním zůstat doma, ale byla by to pro syna medvědí služba - izolace by pro jeho další vývoj neprospěla. Potřebuje podněty a navazovat kontakty, jako zdravé děti.

Základní škola

Většina dětí s epilepsií se může vzdělávat v běžné základní škole, kde je možno v případě potřeby zažádat o podpůrná opatření. Některé děti navštěvují speciální třídu běžné ZŠ a pokud je k epilepsii ještě jiná diagnóza tak se nabízí speciální základní škola. 

Jako zdroj informací pro učitele, může sloužit článek Epileptický záchvat ve škole: Jak se na něj připravit? 

Radek měl štěstí na paní učitelku i kolektiv, který je úžasný - děti jsou spolu od první třídy, když se Radkovi přihodí záchvat, přiběhnou, podrží ho např. za ruku, počkají, až to přejde, a běží za paní učitelkou, že Radek už to, paní učitelko, zase měl!

Střední škola

Při výběru střední školy jsou důležité osobnostní předpoklady, nadání, zájmy, schopnosti, dovednosti, intelekt, a toto vše je potřeba skloubit se závažností a konkrténí podobou onemocnění.

Obecně se lidem s epilepsií nedoporučují zaměstnání, kde jim hrozí poranění, ohrožení vlastního zdraví nebo jejich okolí v případě, že by u nich došlo k epileptickému záchvatu.

Byl konec deváté třídy. Věděli jsme Michalovu diagnózu, věděli jsme, co může a co ne, a stáli jsme před rozhodnutím - co bude dělat dál. Volba padla na obor truhlář-řezbář, práce se dřevem Michala baví a šikovný je také. Udělal první ročník, moc ho to bavilo. Škola nám vzkázala, že do druhého ročníku nemůže, protože ho nepustí ke strojům. Musel jinam.

Vysoká škola

Pokud jste studijní typ a chcete pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole, je to možné. Pro studenty s epilepsií je vhodná řada oborů, kde se mohou realizovat a získávat nové znalosti, které je dovedou až k titulu. Během spolupráce s lidmi s epilepsií se setkáváme s řadou z nich, kteří úspěšně absolvovali vysokoškolské studium.