Zaměstnání lidí s epilepsií

Jako každá nemoc i epilepsie s sebou nese některá omezení. Ta jsou u různých lidí různě významná. Někoho diagnóza epilepsie ovlivňuje jen velmi málo nebo vůbec, řadu lidí naopak výrazněji, a to nejen po stránce tělesné a duševní, ale i společenské. Od toho se pak odvíjí i šíře mezí, které nemoc klade pracovnímu uplatnění.

Obecně se lidem s epilepsií nedoporučují taková zaměstnání, kde hrozí poranění jich samých, ohrožení jejich vlastního zdraví nebo jejich okolí v případě, že by u nich vznikl epileptický záchvat. V některých případech epilepsie jsou určitá zaměstnání zakázána.

Podcast: Epilepsie a zaměstnávání

Již druhým rokem je jedním z našich stěžejních témat problematika zaměstnávání osob s epilepsií. Co se za tu dobu odehrálo, se dozvíte v rozhovoru s Patrikem Mrázkem, naším kolegou, který má tento projekt na starosti. 

Příběhy

Rady právníka a specialisty na bezpečnost práce

Zákon neukládá povinnost osobě s epilepsií, aby o této nemoci informoval svého zaměstnavatele. O tom, jestli je schopen zastávat danou pracovní pozici rozhoduje lékař při vstupní, později periodické prohlídce. 

Zkušenosti z praxe se různí, někteří zaměstnavatelé po sdělení diagnózy epilepsie jsou podporující a snaží se společně se zaměstnancem nastavit pracovní pozici tak, aby nebyla příliš zatěžující a zároveň byla ošetřena možná rizika. Jiní zaměstnavatele se zaleknou.

Hledání práce

Děkujeme za podporu Evropskému sociálnímu fondu při realizaci projektu Zmírnění diskriminace a stigma v životech osob s epilepsií v letech 2020–2021, díky němuž mohla vzniknou Epizóna a s ní i výše uvedené články.