Zaměstnání lidí s epilepsií

Člověk s epilepsií může dělat naprostou většinu profesí. Rozhodující jsou kvalifikace a schopnosti

Jako každá nemoc i epilepsie s sebou nese některá omezení. Ta jsou u různých lidí odlišně významná. Někoho diagnóza epilepsie ovlivňuje jen velmi málo, nebo vůbec, řadu lidí naopak výrazněji, a to nejen po stránce tělesné a duševní, ale i společenské. Od toho se pak odvíjí i šíře mezí, které nemoc klade pracovnímu uplatnění.

Obecně se lidem s epilepsií nedoporučují taková zaměstnání, kde hrozí poranění jich samých, ohrožení jejich vlastního zdraví nebo jejich okolí v případě, že by u nich vznikl epileptický záchvat. V některých případech epilepsie jsou určitá zaměstnání zakázána, viz tento článek.

Co je to Epizóna?

Epizóna je informační portál o epilepsii v práci. Prostor pro fakta, manuály, ale i osobní příběhy.

Lidé v zaměstnání často ze strachu z předsudků tají, že mají epilepsii. My jsme tu proto, aby se už nebáli. A nejen oni, také jejich zaměstnavatelé a kolegové. Když budou vzájemně vědět, na čem jsou, bude se všem spolupracovat i žít lépe.

Jaké cíle má?

Poskytujeme společný prostor pro lidi s epilepsií a jejich zaměstnavatele. Naším záměrem je eliminovat předsudky o epilepsii a o lidech s epilepsií ve společnosti. Epizóna vznikla, aby pomohla lidem s epilepsií se zaměstnáním. Chceme dosáhnout toho, aby lidé nemuseli tajit svou diagnózu. Každý člověk by měl vykonávat práci primárně dle své kvalifikace a schopností, nikoli podle diagnózy. Zaměstnavatelům a kolegům nabízíme srozumitelnou definici onemocnění a osvětlujeme, proč a priori nemusí mít obavy ze spolupráce s člověkem s epilepsií.

Pro lidi s epilepsií nechceme nevýhody ani výhody. Fair play!

Kdo je součástí Epizóny?

Epizónu tvoří multidisciplinární tým sestávající z 16 osob, součástí jsou rovněž lidé žijící s epilepsií. Našimi obory jsou psychologie, sociální práce, právo, bezpečnost, HR, mediální komunikace nebo neurologie se zaměřením na epileptologii.

Redakce Epizóny

O epilepsii v práci bez předsudků


Vše o epilepsii v práci pro zaměstnance a uchazeče

To nejdůležitější, co potřebujete vědět

Příběhy o epilepsii v práci

Rady právníka a specialisty na bezpečnost práce

Zákon neukládá povinnost člověku s epilepsií, aby o této nemoci informoval svého zaměstnavatele. O tom, jestli je schopen zastávat danou pracovní pozici rozhoduje lékař pracovnělékařské služby při vstupní, později periodické prohlídce. 

Zkušenosti z praxe se různí, někteří zaměstnavatelé jsou po sdělení diagnózy epilepsie podporující a snaží se společně se zaměstnancem nastavit pracovní pozici tak, aby nebyla příliš zatěžující a zároveň byla ošetřena možná rizika. Jiní zaměstnavatele se zaleknou.

Hledání práce

Podcast: Epilepsie a zaměstnávání

Již druhým rokem je jedním z našich stěžejních témat problematika zaměstnávání osob s epilepsií. Co se za tu dobu odehrálo, se dozvíte v rozhovoru s Patrikem Mrázkem, naším kolegou, který má tento projekt na starosti. 

Děkujeme za podporu Evropskému sociálnímu fondu při realizaci projektu Zmírnění diskriminace a stigma v životech osob s epilepsií v letech 2020–2021, díky němuž mohla vzniknou Epizóna a s ní i výše uvedené články.