O epilepsiích

S epilepsií lze žít dobrý život – rodinný i pracovní ač s některými omezeními

Epilepsie nejsou jedna nemoc. Jedná se o rozsáhlou skupinu neurologických, nikoliv psychických, onemocnění. Jejich společným rysem je výskyt opakovaných nevyprovokovaných epileptických záchvatů. Každé z nich má však jiný průběh, příčiny, vyhlídky i způsob léčby.

Epileptický záchvat

Epileptický záchvat je způsoben abnormálním výbojem elektrické aktivity v mozku. Tyto epileptické výboje jsou buď příliš silné, moc četné, nebo příliš synchronizované. Jejich důsledkem se dočasně naruší předávání informací mezi mozkovými buňkami. Tím je dočasně ovlivněna normální funkce mozku.

Druhy epileptických záchvatů

S jakým typem epilepsie konkrétní osoba žije je závislé na typu záchvatů, které se u ní projevují. Rozlišujeme záchvaty: ložiskové, generalizované a neklasifikované epileptické záchvaty. 

Ložiskové záchvaty bývají označovány jako fokální či parciální. Jsou to takové, během nichž se epileptický výboj šíří z určité části mozku, které se říká ložisko. To je většinou obklopeno tkání, která ho izoluje. Pokud se tato ochrana poruší, tak se tyto výboje dostanou do dalších oblastí mozku, kde naruší jejich běžné fungování a dojde k epileptickému záchvatu. Generalizované záchvaty vznikají naopak v obou mozkových polokoulích současně. Epileptické záchvaty s nejasným počátkem jsou ty, u kterých není jisté, jestli jejich počátek je ložiskový, nebo generalizovaný. Neklasifikované epileptické záchvaty jsou takové, které není možné z nějakého důvodu zařadit. To se může dít například u malých novorozenců, kteří trpí křečemi. 

Podrobnější dělení a více informací o epileptických záchvatech se dozvíte v naší publikaci Základní informace o epilepsii.

Léčba a prevence záchvatů

Epilepsie se léčí. Ve většině případů je léčba úspěšná. Tím, že existují různé typy epilepsie a každé tělo reaguje na léčbu jinak, tak počáteční nastavení správné medikace pomocí antiepileptik může chvíli trvat.

Většina osob s epilepsií musí dodržovat režimová opatření a zároveň užívat léky. Mezi režimová opatření patří pravidelný a dostatečný spánek, omezení alkoholu, vyloučení jiných návykových látek, pravidelné a dostatečné pití tekutin, vyhýbání se stresu a přizpůsobení si náplně dne.

Epilepsie v číslech

V ČR žije kolem 100.000 lidí s epilepsií.

Diagnózu si vyslechne 5.000 lidí ročně.

Publikace Základní informace o epilepsii

Brožura je určená pro lidi s nově diagnostikovanou epilepsií, ale něco nového se zde můžete dozvědět i v případě, že máte epilepsií již delší dobu, ale zatím si nevíte rady, co s ní, kam se obrátit o pomoc nebo kde získat další informace.

Dočtete se tu mimo jiné, co epilepsie je a jak se léčí, jak se připravit na návštěvu lékaře, jak pomoci člověku, který dostal epileptický záchvat, kam se obrátit o pomoc, když vy nebo někdo z vašich blízkých tuto nemoc máte, a jak se s ní žije.

Brožura byla redigována a napsána ve spolupráci s MUDr. Petrem Buškem, PhD. a s MUDr. Michalem Bajačkem, PhD.

Dokument „Upadni a choď“

Časosběrný dokument o životě lidí s epilepsií, za jehož vznikem stojí režisér Jan Hošek a Společnost E.
Dokument nabízí intimní vhled do života lidí s epilepsií.