Pro firmy

První pomoc při epileptickém záchvatu

Lidé v zaměstnání často ze strachu z předsudků tají, že mají epilepsii. My jsme tu proto, aby se už nebáli. A nejen oni, také jejich zaměstnavatelé a kolegové. Když budou vzájemně vědět, na čem jsou, bude se všem spolupracovat i žít lépe. A když se něco stane, budou připraveni. Rádi pro vás uspořádáme školení první pomoci zahrnující i tu při epileptickém záchvatu.

Jak se zachovat při záchvatu, jak poskytnout první pomoc

Legislativa 

Právo pohlíží na osobu s epilepsií jako na jakéhokoliv jiného zaměstnance. Neexistuje ani povinnost, aby zaměstnanec sděloval informace o tomto onemocnění zaměstnavateli. 

Omezení

Posouzení, zda je zaměstnanec schopen vykonávat danou práci, přísluší lékaři, který poskytuje zaměstnavateli pracovně lékařskou službu.

Mezi omezené profese patří práce s elektrickým zařízením, obsluha transportních zařízení jako jsou vysokozdvižné vozíky, obsluha tlakových nádob, obsluha řídících center a velínů velkých energetických zařízení. Dále jde o práce u zdrojů sálavého tepla, vysokého napětí, otevřeného ohně nebo u otevřených (případně nedostatečně krytých) rotačních strojů, vrtaček, běžících pásů. U zmíněných prací lze z vyhlášky přímo dovodit zákaz.

Dále jsou  to profese, při kterých je zaměstnanec vystaven atmosférickému přetlaku. Zákon upravuje i řízení motorových vozidel.

Spolupráce s lidmi s epilepsií

Epilepsie je specifická, neboť se tímto pojmem označuje skupina neurologických onemocnění. Její formy a projevy se liší, stejně tak jako frekvence těchto projevů.  Pro zaměstnance s epilepsií bude důležité dodržovat režimová opatření, jako pravidelný odpočinek, předcházení nadměrnému stresu a zátěži.

Zkušenosti z praxe

Život je pestrý. Setkáváme se jak s lidmi, kteří mají negativní zkušenosti po sdělení své diagnózy zaměstnavateli, tak s těmi, kterým se poté, co se u nich epilepsie projevila, podařilo zapojit do běžného života a s důvěrou komunikují svůj zdravotní stav zaměstnavateli i kolegům.

Budeme rádi, když se i vy budete podílet na tom, aby byly zkušenosti lidí s epilepsií stále častěji pozitivní a nemusely svou diagnózu skrývat a bát se, že záchvat přijde na pracovišti.

Pro kolegy a kolegyně osob s epilepsií může být nečekaný záchvat na pracovišti nepříjemný zážitek, zvláště když o epilepsii kolegy či kolegyně nic neví. Přitom první pomoc je jednoduchá a zvládne ji každý.