Režim a omezení 

Epilepsie je dlouhodobé onemocnění. Proto vyžaduje od člověka dlouhodobé, někdy i celoživotní přizpůsobení.

Režim

Součástí léčby jsou režimová opatření. Ta mají za úkol vyloučit nebo omezit možné faktory a rizikové situace vyvolávající epileptické záchvaty. Režimová opatření by měl člověk s epilepsií přijmout za svá a cíleně je dodržovat.

  1. pravidelný a dostatečný spánek 
  2. omezení alkoholu a vyloučení drog
  3. vyhýbání se stresu
  4. pravidelný a dostatečný příjem tekutin
  5. přizpůsobit si náplň dne – není nutné se hned vzdávat všech aktivit, ale je třeba je rozplánovat tak, aby nebyly moc unavující a nepůsobily stres

Správným dodržováním životosprávy a aktivního zdravého životního stylu, vyvážené pestré stavy, psychické a fyzické kondice si mohou lidé s epilepsií sami částečně pomoci ke stavu bez záchvatů (tzv. kompenzovanému stavu). Pokud budou zároveň dobře spolupracovat s lékařem a dodržovat předepsanou medikaci.

Omezení 

S každou nemocí jsou spojena určitá omezení, výjimkou není ani epilepsie. Tím, že pod pojmem epilepsie se skrývá více onemocnění, tak i omezení z ní vyplývající jsou různá. Někoho neomezuje skoro vůbec, jiné velmi. Konkrétní omezení záleží na účinnosti léčby, případně na typu epileptických záchvatů, které se z konkrétního člověka vyskytují. V jedotlivých tématech se těmto omezením věnujeme blíže.

Vliv epilepsie na osobnost

Po počátečním šoku, kdy se u Vás objevil první epileptický záchvat a byla Vám diagnostikována epilepsie, můžete hledat nový náhled, pracovat zejména na přijetí nemoci a sebe sama (nebo blízkého člověka s nemocí) takového, jaký jsem (jaký je) – tedy právě i s epilepsií.

Epilepsie není psychickým onemocněním. Je to nemoc tělesná. Kvůli silné zátěži, kterou pro některé osoby bývá, může docházet k jistým změném v prožívání jak nemocného, tak osob v jeho okolí. Mozek osoby s epilepsií může být opakovaně zatěžován epileptickými záchvaty, případně k určitým proměnám může docházet vlivem užívání antiepileptických léků. 

Více o vlivu epilepsie na osobnost dozvíte v publikaci Žijeme s epilepsií.