Aranžérie: podpořte květinou

Aranžérie je sociální podnik Společnosti E, květinová dílna, ve které zaměstnáváme, ale i spolupracujeme s osobami s epilepsií, pečujícími maminkami a seniory.
Společně tvoří květinové dekorace a podílejí se na přípravě workshopů.
Budeme moc rádi, když nás podpoříte. Možnosti jsou široké:

Jaké jsou naše zkušenosti se sociálním podnikáním?

Poslechněte si rozhovor vedený předsedkyní Společnosti E Alenou Červenkovou s Terkou Chvalovou, vedoucí květinové dílny a sociálního podniku Aranžérie.