Tým Společnosti E

Alena Červenková 

Výkonná předsedkyně, koordinátorka projektů a fundraiserka

alena.cervenkova
@spolecnost-e.cz

+420 607 859 301

Martina Havlová

Místopředsedkyně, zakladatelka Aranžérie, floristka

ma.havlova@seznam.cz

+420 602 822 577

Patrik Mrázek
Koordinátor osvěty a vzdělávání, šéfredaktor informačního portálu Epizóna

patrik.mrazek@
spolecnost-e.cz

+ 420 720 179 776

Nikola Hájková
Sociální pracovnice, koordinátorka projektů
a letního dětského tábora.

nikola.hajkova@spolecnost-e.cz

+420 702 005 678

Lenka Hulanová
Psycholožka, facilitátorka virtuálních skupin

Renata Šímová
Účetní

Kamila Šrolerová
Právnička

Michal Otruba
Dobrovolník

Tereza Leperlier
Vedoucí koordinátorka Aranžérie,
PR a marketing Společnosti E

info@aranzerie.cz

+420 737 044 332

Iveta Opálková
Vedoucí Aranžérie, koordinátorka Komunity Éčko

+420 721 932 270

Barbora Vignerová
Projektová manažerka PEER podpory

barbora
@spolecnost-e.cz

+420 608 833 051

Marcela Oborná
floristka, vedoucí workshopů

+420 736 107 201

Petra Sinecká
floristka věnující se pravidelným zakázkám

Magdalena Dejlová
floristka, výroba keramiky

Libuše Jachková
floristka, specialistka na výrobu betonků a výrobků Smeraldino

Jaroslav Dušek
vše opraví, květinu zaveze

Dana Humlová
floristka, specialistka na výrobu betonků a výrobků Smeraldino

Výkonný výbor 

Alena Červenková

Martina Havlová

Kamila Šrolerová

Barbora Chalupová

Sabina Klepišová

Monika Elfmarková

Lukáš Cypra

Revizní komise

Zuzana Medková

Romana Tovarová

Zdeňka Lišková 

Vzdělávání a osvěta

Honza
přednášející na besedách

Hanča
přednášející na besedách a firemních školeních

Honza
mediátor, člen inter-profesního týmu

Lucie
přednášející na firemních školeních

Pavla
přednášející na besedách a webinářích

Petra
přednášející na besedách

Klára
přednášející na firemních školeních
 

Bára
přednášející na firemních školeních

Aleš
přednášející na besedách a webinářích

Matěj
přednášející na besedách a webinářích

Tonda
přednášející na firemních školeních