Rozhodnutím Magistrátu hl. m. Praha ze dne 29. 10. 2007, poskytuje Společnost “E” registrovanou službu dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.): Odborné sociální poradenství (č. 3793589)

Registrace Společnosti E:

Společnost E byla jako zapsaný spolek zaregistrována ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 152.

Společnost E má dle zákona MPSV ČR registrovánu sociální službu odborného sociálního poradenství (č. 3793589), rozhodnutím Magistrátu hl. m. Praha ze dne 29. 10. 2007 (dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)

Název: Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
Statut organizace: Zapsaný spolek
Statutární zástupce: Alena Červenková – předsedkyně
Adresa: Liškova 959/3, 142 00 Praha 4
Tel./Fax: 241 722 136
E-mail: info@spolecnost-e.cz
Internet: www.spolecnost-e.cz
IČO: 00552534
DIČ: CZ00552534
Číslo účtu u České spořitelny: 1922992389/0800