Většina lidí by s epilepsií dokázala žít tak, jak je to běžné pro jejich vrstevníky. Často však naráží na bariéry, které jim jejich úsilí výrazně komplikují. Především v zaměstnání a mezilidských vztazích. Ve Společnosti E těmto lidem dodáváme sílu vypořádat se s těmito překážkami.

Společnost E je nezisková organizace, která od roku 1990 podporuje osoby s epilepsií a jejich blízké s celorepublikovou působností. Naším hlavním cílem je začlenění osob s epilepsií do života a do společnosti. Boříme také mýty, které epilepsie provází a usilujeme o změnu pohledu veřejnosti na lidi s epilepsií.

holcicka_epi

Ke každému přistupujeme individuálně a provázíme ho v jeho samostatnosti, odpovědnosti a nezávislosti na podpoře a pomoci druhých a rozvíjíme jeho schopnosti a dovednosti.

Jako sociální pracovníci nejsme experty na životy druhých, těmi jsou lidé, kteří za námi přichází. Jsme průvodci či podpůrci a usilujeme o to, aby to věděli zejména ti, s nimiž spolupracujeme.

Snažíme se také o to, aby lidé nacházeli přirozenou podporu a oporu u svých blízkých, přátel, sousedů a ostatních osob, nejen u odborníků.

Uznáváme rovnost mezi lidmi, důstojnost každého člověka, otevřenost v komunikaci a spolupráci, zodpovědnost, nebráníme se novým nápadům a způsobům, jak vzájemně spolupracovat.

Příklady z praxe:

  • V rámci odborného sociálního poradenství se s námi přijde poradit kolem 200 lidí ročně.
  • Spolu s ostatními zaměstnanci pracuje v naší květinové dílně Aranžérii 10 žen a mužů s epilepsií. Pro ně je nabízené pracovní místo důležitým záchytným bodem proti sociálnímu vyloučení a odrazovým můstkem pro další pracovní uplatnění.
  • Ročně máme na téma epilepsie kolem 20 mediálních výstupů (ČRo, ČT) a účastí na odborných konferencích a networkingových setkáních.
  • Za rok uspořádáme přes 40 setkání v našem komunitním centru
  • 15 dětí s epilepsií se každoročně účastní našeho letního tábora spolu s dalšími 80 dětmi. Integrace je základ. 27 lidí s epilepsií se ročně účastní letního rekondičního pobytu s asistencí.

Co nás dále těší: