Role výživy a komplementární léčby u epilepsie

Správně nastavená výživa a komplementární léčba mohou významně pomoci při farmakoterapii epilepsie. Jedná se o adekvátně nastavený příjem živin z potravin a souhrnné označení pro léčebné přístupy doplňující standardní lékařskou péči. Které zapojit při léčbě epilepsie? Poradí vám epileptolog Petr Bušek.

15. února 2023
cena: zdarma (nutná registrace)
kde se koná: online (aplikace MS Teams)

Webinářem vás provede MUDr. Petr Bušek, Ph.D., epileptolog působící na půdě Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN, mající praxi rovněž na Poliklinice Budějovická. Mimo jiné MUDr. Bušek spolupracuje se zdravotnickým zařízením Affidea Praha s.r.o. nebo Centrem pro epilepsii Nemocnice Na Homolce.

Webinář je věnován výživě a alternativní a komplementární léčbě oborů neurologie a epileptologie.

Podrobně se budeme zabývat například prospěšným potravinám a doplňkům stravy, muzikoterapií (tzv. Mozartovým efektem, akupunkturou, fytoterapií (léčbou rostlinnými přípravky), aromaterapií nebo neurobehaviorálními postupy.

Pro účast na webináři je třeba se přihlásit skrz tento formulář. V den konání Vám zašleme do emailu odkaz, přes který se připojíte.

  • Z vlastní iniciativy
  • Na doporučení zaměstnavatele

Webináře pro Vás pořádáme v rámci projektu Osvěta a vzdělávání, který je kofinancován nadnárodní farmaceutickou společností UCB, Úřadem vlády, MZČR a MPSV. Děkujeme! Z webinářů pořizujeme audiovizuální nahrávky, které následně na Youtube kanále Společnosti E nabízíme ke zhlédnutí v podobě záznamu.