Epilepsie a zaměstnání: Přijímací řízení a sdělení diagnózy

V České republice žije okolo 100 tisíc lidí s epilepsií. Přesto je tato nemoc veřejností stále stigmatizována a lidé žijící s ní pociťují vysokou míru diskriminace. Ukazuje se, že právě zaměstnávání je mnohdy nejpalčivější oblastí života lidí s epilepsií.

16. března 2022
cena: zdarma (nutná registrace)
kde se koná: online (aplikace MS Teams)

Pojďte se s námi podívat na problematiku zaměstnávání optikou uchazeče o práci nebo nového zaměstnance. Zaměříme se společně na první fáze zaměstnaneckého cyklu.

  • Povíme Vám, kde si hledat práci a na co být při hledání opatrný.
  • Poradíme, jak se připravit na přijímací pohovor.
  • Zaměříme se také na klíčové otázky každého člověka s epilepsií: Mluvit o své diagnóze, nebo nikoliv? A pokud ano, jak o epilepsii mluvit a komu o ní říct?
  • Řekneme Vám také, jak se bránit a na koho se obrátit v případě, že se cítíte být diskriminováni.

Tématem Vás provedou odbornice interdisciplinárního týmu Epizóny, informačního portálu o epilepsii a zaměstnávání.

Lucie Klůzová Kráčmarová, psycholožka a vědecká pracovnice Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy v Praze, která Vám představí téma z psychologického hlediska.

Radka Svobodová, Compliance Managerka české pobočky nadnárodní korporace Foxconn, která se s Vámi podělí o své dlouholeté zkušenosti z oboru HR a personalistiky a předá Vám některé své tipy využitelné v praxi.

Pro účast na webináři je třeba se přihlásit skrz tento formulář. V den konání Vám zašleme do emailu odkaz, přes který se připojíte.

na který Vám v den konání zašleme odkaz pro přihlášení na webinář
který bychom použili v případě náhlé změny

Webináře pro Vás pořádáme díky finanční podpoře nadnárodní farmaceutické společnosti UCB. Děkujeme!  Z webináře bude pořízen audiovizuální záznam.