Alternativní a komplementární léčba epilepsie

Alternativní a komplementární léčba je souhrnné označení pro léčebné přístupy doplňující standardní lékařskou péči. Které zapojit při léčbě epilepsie? Poradí vám epileptolog Petr Bušek.

16. února 2022
cena: zdarma (nutná registrace)
kde se koná: online (aplikace MS Teams)

Webinářem vás provede MUDr. Petr Bušek, Ph.D., epileptolog působící na půdě Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN, mající praxi rovněž na Poliklinice Budějovická. Mimo jiné MUDr. Bušek spolupracuje se zdravotnickým zařízením Affidea Praha s.r.o. nebo Centrem pro epilepsii Nemocnice Na Homolce.

Webinář je věnován tématu alternativní a komplementární léčbě oborů neurologie a epileptologie. Podrobně se budeme věnovat například muzikoterapii (tzv. Mozartův efekt), akupunktuře, fytoterapii (léčba rostlinnými přípravky), aromaterapii, neurobehaviorálním postupům, meditaci nebo hypnóze.

na který Vám v den konání zašleme odkaz pro přihlášení na webinář
který bychom použili v případě náhlé změny

Webináře pro Vás pořádáme díky finanční podpoře nadnárodní farmaceutické společnosti UCB. Děkujeme!