Rozšíření portfólia produtků sociálního podniku Aranžérie o rukodělné výrobky je spolufinancováno Evropskou Unií. 
Díky tomuto projektu připravujeme pro naše klienty novou službu PEER PODPORY. Tento projekt je financován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost plus.