Podmínky pro účast na letním táboře Společnosti E

  • Dítě musí navštěvovat běžnou základní školu a být po mentální / intelektové stránce v pořádku. Může mít pomalejší tempo v porozumění a plnění zadaných úkolů, musí však umět rozlišit jednotlivé pokyny a uvědomovat si jejich význam.
  • Na tábor nepřijímáme děti s nočním výskytem epileptických záchvatů (a při usínání nebo probouzení), jelikož nejsme schopni zajistit celonoční dohled u každého dítěte.
  • Dítě musí zvládat běžnou sebeobsluhu.
  • Dítě musí umět dodržovat denní režim tábora, pravidelnost spánkového režimu a nesmí mu být cizí sportovní aktivity. Na našem táboře se hodně běhá, chodí, hrají se pohybové hry.
  • Na tábor nepřijímáme děti s mentálním handicapem a děti s psychiatrickými potížemi, tábor je pro děti s epilepsií.
  • V případě, že má dítě kromě epilepsie, diagnostikovanou mírnou formu ADHD a ADD, je nutné předložit zprávu od odborníků. Tyto poruchy je nutné řešit individuálně s pracovníky Společnosti E, kteří zváží případné přijetí dítěte.