Podání stížnosti, podnětu či připomínky k poradenství

Pokud chcete Vaši stížnost, podnět nebo připomínku podat anonymně, prosím, nevyplňujte.
Pokud chcete Vaší stížnost, podnět nebo připomínku podat anonymně, prosím, nevyplňujte. Jen Vám nebudeme moci zaslat vyjádření, jak jsme danou záležitost vyřešili.