Úspěchy roku 2021

Co se nám s Vaší podporou za zády v roce 2021 povedlo?

Přímá podpora lidí s epilepsií

  • Jdeme vstříc životu: 224 mužům a ženám jsme v našem poradenství nabídli radu, jak si život s epilepsií udělat o kousek snazší.
  • V létě jedeme ven: 29 lidí s epilepsií a jejich blízkých s námi prožilo letní rekondiční pobyt. 
  • Věříme v integraci: 10 dětí s epilepsií a jejich sourozenců zažilo dobrodružství na našem letním táboře spolu s dalšími 80 dětmi.

Sociální podnik Aranžérie

Naše květinová dílna Aranžérie nemá v pandemii na růžích ustláno. Přesto neusnula jako Šípková Růženka. Zaměstnáváme 12 lidí s epilepsií, pečujících maminek a seniorů a spolu s nimi nám prošlo rukama hodně květinové radosti.

  • Uvázali jsme 3517 květin a připravili 1820 květinových dekorací
  • Vybralo si nás 23 nevěst, abychom jejich nejkrásnější den doprovodili našimi květinami.
  • Připravili jsme 8 tematických kolekcí: zimní, valentýnskou, k MDŽ, velikonoční, letní, podzimní, betonovou a adventní. 
  • Uspořádali jsme 21 firemních workshopů, na kterých se spolu pobavilo 409 kolegů.
  • Květiny jsme dodávali na premiéry do Národního a Stavovského divadla, Státní opery, Dejvického divadla, naše květiny dostávali tanečníci ve Stardance, zdobili jsme Prague Summit 2021, vyhlášení soutěží Kancelář roku, Žena roku, Cen Olgy Havlové a další.
  • V domovech seniorů jsme v rámci projektu s Ministerstvem kultury zorganizovali 15 dílen pro celkem 140 seniorů.

Kytka pro babi a dědu

Před rokem a čtvrt jsme rozjeli projekt, který nám přinesl spoustu radosti.

S podporou 642 dárců jsme obdarovali květinami 741 seniorů, spolupracujeme s 8 domovy seniorů a sociálními službami.

Mnozí z dam a pánů nedostali květinu desítky let.

Komunita

Náš nový projekt komunita Éčko odstartoval v květnu a už jsme stihli uspořádat 16 komunitních setkání, 17 workshopů a 1 divadelní představení. Navázali jsme kontakt s 6 základními a mateřskými školami a zúčastnili se 3 akcí (Den otevřených zahrad, Vyšehrátky a Jablkobraní).

Na naší zahradě opečovává své vyvýšené záhonky 6 zahrádkářů

Rozeslali jsme 7 newsletterů s novinkami z naší práce a z naší čtvrti.

Osvěta, síťování a budování komunity

Besedujeme: o životě s epilepsií přímo s těmi, kteří to znají nejlíp. Uspořádali jsme 21 besed, na které přihlásilo 494 posluchačů.

Uspořádali jsme10 Epiwebinářů, kterých se zúčastnilo 316 lidí.

Setkáváme se: realizovali jsme 20 virtuálních setkání, na kterých lidé s epilepsií vzájemně sdílí své životní zkušenosti a doprovází je naše psycholožka.

Jdeme do světa: články o epilepsii, činnosti Společnosti E a Aranžérii a kampaně zaměřené na destigmatizaci lidí s epilepsií se objevily mimo jiné ve Forbes, Právu, Prima CNN, Českém rozhlase a České televizi. Na Facebooku sleduje naši komunikaci téměř 2500 lidí

Nepřestáváme se učit: Jako každý rok jsme se účastnili online školení, odborných konferencí, veletrhů a networkingů.

Co nás dále těší

V březnu jsme spustili informační portál Epizóna, jehož cílem je zmírnit diskriminaci a stigmatizaci lidí s epilepsií v oblasti zaměstnávání. Pracujeme na tom se čtyřmi lidmi s epilepsií a dalšími šesti odborníky v interprofesním týmu. Zveřejnili jsme zde celkem 36 odborných článků, 15 rozhovorů a 1 videorozhovor. Náš obsah návštěvníci souhrnně četli nebo poslouchali po dobu 10 100 minut, to je jakoby naše články někdo četl dnem i nocí déle než týden. Evidujeme v průměru okolo 17 návštěvníků portálu denně.

Vytvořili jsme nový web Společnosti E, na kterém si právě čtete.

Darujte psychologickou podporu pro lidi s epilepsií(obrázek anděla)