Zpětná vazba na poradenství

Děkujeme za využití našeho sociálního poradenství. Věříme, že bylo v našich možnostech Vám pomoci. Budeme rádi, když vyplníte dotazník zpětné vazby. Díky Vašemu názoru budeme moci tuto službu vylepšit pro další uživatele. Předem děkujeme za otevřenost.
  • Vyberte
  • Alena Červenková
  • Nikola Hájková
  • nevím
Využil/a jste naši službu:
Získal/a jste takové informace, které pomohou řešit Vaši nepříznivou situaci?
Víme, že nemůžeme vyřešit všechny problémy a těžkosti, ale i tak snad můžeme být oporou v těžkých chvílích. Pomohla Vám naše sociální poradkyně? (ačkoliv třeba neměla řešení Vašeho problému, ale Vám pomohlo, že jste si mohli s někým o situaci promluvit, slyšet názor někoho dalšího apod.).
Byly pro Vás poskytnuté informace srozumitelné?
Co pro Vás bylo během poradenství důležité?
Doporučil/a byste odborné poradenství a jeho služby známému?
Jak jste se o našem poradenství dozvěděl/a?