soutez

Dobrý den milí čtenáři,

je nám milou povinností vám oznámit, že je známo téma letošní soutěže, kterou každoročně vyhlašuje International Bureau for Epilepsy. “Put epilepsy in the picture” aneb “Zobraz epilepsii”, to je výzva, která pomůže vytvořit kolekci krásných děl na počest Mezinárodního dne epilepsie. Výběr z preferovaných médií je letos opravdu široký, proto si troufáme tvrdit, že si své najde každý, kdo má v sobě alespoň kousek umělce!

Pro ty, kdo nerozumí anglicky jsme vytvořili překlad pravidel do ČJ a zároveň rádi pomůžeme s přihlášením do soutěže, kontaktujte nás na email dominika.hondlikova@spolecnost-e.cz a společně vše zařídíme. Pokud se rozhodnete přihlásit do soutěže s naší pomocí, zasílejte nám prosím své soutěžní příspěvky včasně, nejlépe do konce listopadu, abychom stihli vše zaslat s dostatkem času. Prosíme berte na paměť, že Společnost “E” není pořadatelem této soutěže, pouze Vám nabízíme překlad pravidel a pomoc při komunikaci s IBE.

PRAVIDLA:

V rámci Mezinárodního dne epilepsie IBE vyhlašuje soutěž na téma „Zobraz epilepsii“.

Vyhlášeny jsou dvě kategorie: po 12 let a nad 12 let a zúčastnit se může každý!

Všechny soutěžní příspěvky budou vystaveny v galerii na epilepsy.org na mezinárodní den epilepsie.

Ceny: Celkově si výherci odnesou 2000 USD v tomto rozdělení:

Kategorie pod 12 let: 1. cena 500 USD, 2. a 3. cena po 250 USD.

Kategorie nad 12 let: 1. cena 500 USD, 2. a 3. cena po 250 USD.

Pravidla soutěže:

 • Příspěvek do soutěže musí být formou: malby či kresby, fotomontáže, multimediální koláže, keramického výrobku, sochy, korálkové či jiné výšivky, videa či písně.
 • Příspěvky kategorie nad 12 let by měly zobrazovat epilepsii vaším pohledem, proto téma „Zobraz epilepsii“. Svůj záměr popíšete v poznámce v přihlášce.
 • Účastníci soutěže v kategorii pod 12 let musí mít souhlas rodiče či zákonného zástupce.
 • Každý může do soutěže přihlásit až 3 svá díla.
 • Do soutěže se nezasílají vlastní původní díla,  nýbrž formou fotky, scanu nebo videa a zasílají se velikosti max. 5MB či postupně v několika emailech.
 • Za kvalitu fotografií či scanů odpovídá účastník.
 • Každý musí vyplnit přihlášku, v případě účastníků mladších 12 let za ně přihlášku vyplní jejich zodpovědný zástupce.
 • Zaslaný vstup do soutěže musí být původním dílem účastníka, musí mít anglický název a v kategorii nad 12 let musí být přiložen krátký text vysvětlující zobrazenou spojitost s epilepsií.
 • Zaslané příspěvky nesmí být v minulosti výherními příspěvky v jiné soutěži pořádané IBE a zároveň musí splňovat podmínku, že doposud nebyly veřejně vystavovány.
 • Účastí v soutěži souhlasíte s tím, že IBE Vaše dílo poskytnete IBE bez nároku na honorář k vystavení online, i v rámci výstavy k Mezinárodnímu dni epilepsie v Evropském parlamentu.
 • Příspěvky zasílejte na adresu ibeexecdir@gmail.com do 31. prosince 2016. Po tomto datu nebudou žádné další soutěžní příspěvky přijímány.
 • Výherci budou vyhlášeni v polovině ledna 2017.
 • Výherce bude po vyhlášení požádán o fyzické zaslání soutěžního příspěvku, náklady spojené s poštou mu budou uhrazeny.
 • prosince 2016 – uzávěrka soutěže!

Přihláška

(Chcete-li pomoci s přihlášením, obraťte se prosím na dominika.hondlikova@spolecnost-e.cz)

Více na epilepsy.org

 

S pozdravy,
Tým Společnosti “E”.