V Praze proběhnul epileptologický kongres a konference “Epilepsie a společnost”

V polovině září Praha hostila zájemce o epilepsii z celého světa na epileptologickém kongresu a následné konferenci o epilepsii a společnosti. Témata kongresu se věnovala novinkám ve farmakoterapii, pediatrii, chirurgii a neurogenezi ve spojitosti s epilepsií, přednášky navštívilo podle odhadů až 2000 lékařů a jiných odborníků. Společnost “E” a její tým se účastnili konference, která se spíš než tématu výzkumu a léčby věnovala psychosociálnímu dopadu epilepsie. Účastníci si mohli vyslechnout například interaktivní přednášku neuropsychologa Guse Bakera, který ukázal, jak bojovat s problémy s pamětí, jež epilepsii doprovázejí. Své zkušenosti s fundraisingem spolu s názornými příklady sdílel Philip Lee. Dalšími probíranými tématy byla například problematika financování EU, či práce na zlepšování výsledků v léčbě a výzkumu epilepsie. Společnost “E” v rámci konference představila činnost svojí i Aranžérie a navázala mezinárodní kontakty pro budoucí spolupráci.

Předsedkyně komise konference “Epilepsy and society” Anastasia Vassou. Foto: Mickey Wayne Naschke

 

Prezentace Aranžérie na konferenci. Foto: Mickey Wayne Naschke

Prezentace Společnosti “E” na konferenci. Foto: IBE/Epilepsy congress

Poutavá prezentace Guse Bakera o paměti. Foto: IBE/Epilepsy congress

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.