Tisková zpráva Společnosti „E“ k Mezinárodnímu dni epilepsie 13.2.2017

Společnost „E“ spouští sociologický výzkum!

Výzkum bude zaměřen na mapování úrovně stigmatizace a diskriminace lidí s epilepsií v jejich každodenním životě a hodnocení kvality služeb poskytovaných Společností „E“. Do výzkumu se mohou zapojit lidé s epilepsií a jejich blízcí napříč všemi věkovými skupinami žijící na území České republiky. Dotazníkové šetření bude přístupné na webových stránkách Společnosti „E“, kde zájemci vyplní krátký dotazník.

V České republice se jedná o výjimečnou studii, i česká odborná veřejnost se problematice lidí s epilepsií věnuje okrajově. Projekt bude zaměřen zejména na zkušenost se stigmatizací a předsudky spojené s tímto onemocněním. V rámci výzkumu budou použity kvantitativní dotazníková šetření i kvalitativní výzkumné metody – analýzy osobních příběhů lidí s epilepsií a Focus Groups, díky nimž bude možné lépe porozumět procesu stigmatizace lidí s epilepsií v českém prostředí. „Pro realizaci výzkumu jsme se rozhodli zejména proto, abychom blíže zjistili skutečné potřeby lidí s epilepsií. I přesto, že jsme v každodenním kontaktu s touto cílovou skupinou, je pro nás důležité zjistit i potřeby těch, kteří našich služeb nevyužijí a společně hledat další cesty, jak mírnit téma tabu a stigmatizace této diagnózy.“ uvádí Petra Stehlíková, sociální pracovnice Společnosti „E“. Očekávaným výstupem studie bude zjištění míry a úrovně veřejné a osobní stigmatizace dětí a dospělých lidí s epilepsií. Na základě zjištěných výstupů bude následně možné identifikovat situace, v nichž lidé s epilepsií nejčastěji pociťují stigmatizaci. Osvěta bude cíleně zaměřena na nejpalčivější témata a oblasti ve vztahu destigmatizace lidí s epilepsií. Současně se zlepší portfolio poskytovaných služeb Společnosti „E“.

K oslavě Mezinárodního dne epilepsie 2017 Vás zveme do sídla Společnosti „E“ v Liškově ulici 959/3 na Praze 12:

* na květinový workshop „Naučte se u nás vázat kytice“ v našem sociálním podniku Aranžérie v pondělí 13.2.2017 od 18.00-19.30 hod. Online registraci zájemci mohou učinit na: http://bit.ly/2jZqeEA

* do poradny, kde budou dne 13.2.2017 od 8.00 do 15.00 hod. k dispozici sociální pracovnice, na které se mohou lidé z celé ČR osobně, telefonicky či emailem obrátit s jakýmikoliv dotazy týkajících se onemocnění epilepsií. Zájemcům budou k dispozici i edukační a informační tiskoviny Společnosti „E“ a kartičky s první pomocí.

* na výrobu originálního módního doplňku – brože z organzové látky, který proběhne ve středu 15.2.2017 od 15.30-17.00 hod. Tato brož je krásným módním doplňkem, který se připne na oděv. Přihlášky možné učinit zde: http://bit.ly/2jZoM4U

Kontakty:

Alena Červenková

předsedkyně Společnosti „E“ email: alena.cervenkova@spolecnost-e.cz

tel.: 241 722 136

GSM: 607 859 301 www.spolecnost-e.cz

O Společnosti „E“ / Czech Epilepsy Association, z.s

„Pomáháme zlepšit život lidem s epilepsií a jejich blízkým již 26 let.“

Společnost „E“ je jediná nezisková organizace, která již 26 let podporuje děti, dospělé s epilepsií a jejich blízké v rámci celé České republiky. Poskytujeme odborné sociální poradenství, psychologické konzultace, aktivizační služby, realizujeme letní dětský integrovaný tábor, rekondiční pobyt, vzdělávací aktivity atd. Prvořadým posláním Společnosti „E“ je aktivní snaha o zlepšení společenského postavení lidí s epilepsií. Zaměřujeme se na šíření a zvýšení informovanosti o onemocnění epilepsie a jeho vlivu na každodenní život jak u samotných postižených, tak u široké veřejnosti. V minulém roce jsme široké veřejnosti představili časosběrný dokumentární film Upadni a choď, který nahlíží do života s epilepsií a zpřístupnili nové obsáhlé informační brožury o epilepsii – Základní informace o epilepsii a Žijeme s epilepsií. V roce 2012 jsme založili sociální podnik Aranžérie – květiny od lidí s epilepsií www.aranzerie.cz.

 

Tisková zpráva ke stažení zde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.