vedoucí květinové dílny Aranžérie, info@aranzerie.cz, 724 913 712, 737 044 332