Místopředsedkyně, aranžérka květinové dílny Aranžérie, info@aranzerie.cz, 602 822 577