Místopředsedkyně, aranžérka květinové dílny Aranžérie

info@aranzerie.cz, tel.: 602 822 577