Výkonná předsedkyně, projektová a provozní koordinátorka, fundraiserka, sociální pracovnice a sociální podnikatelka Společnosti E a Aranžérie

alena.cervenkova@spolecnost-e.cz, tel.: 241 722 136