Purposefly
Společnost “E” – Výzva 31
Nadace ČEZ
Konečná & Zacha
Žiju S Handicapem
Atexsport
Runczech
MPSV
Desitin
EUCON
Walter Graphtek
ZEZ Silko
SIEMENS
Život dětem
SUJB
Praha 4
Výbor dobré vůle
Nadace VIA
Nadace umění pro zdraví
Praha 8
Nadační fond AVAST
Ostrava
Praha 10
GE Money
ELO trade
HOCHTIEF
Praha
UCB
Abbott
Brno
Nadace VINCI
Praha 11
ČSOB
GlaxoSmithKline
Praha 12

Jak nás sponzorovali.

Cardion