Pracovní nabídka

Možná pracovní nabídka pro osoby pobírající ID I-III. stupně, pracovní nabídka je u zaměstnavatele Českých drah, více informací, podmínek zapojení najdete zde:

PŘÍLEŽITOST PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK S MOŽNOSTÍ PRÁCE Z DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DO 30 LET.  MĚSÍČNÍ MZDA 11 000 Kč

 

Projekt „Nasedni na expres směr pracovní kariéra“

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009142

Realizuje: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Doba trvání účasti v projektu: říjen 2018 – březen 2019

Projekt je financován z Evropského Operačního Programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

 

Popis projektu:

 • Kurz odborný referent dopravy a přepravy

V rámci projektu absolvují vybraní účastníci 15ti denní teoretický odborný kurz zaměřený na vzdělání pro budoucí odborné referenty dopravy a přepravy. Kurz bude probíhat pouze ve všední dny v Praze. Termín říjen 2018.

 • Praktická část přípravy na zaměstnání

Proběhne ve spolupráci s Českými drahami v Praze. Účastníci budou docházet na jednotlivá pracoviště Českých drah (pokladna, call centrum apod.) kde získají praktické dovednosti potřebné k vykonávání pracovní pozice telefonický referent dopravy. Praktická část bude probíhat také pouze ve všední dny, 4 hodiny denně. Během praktické přípravy pobírají účastníci mzdový příspěvek 11 000 Kč měsíčně. Termín listopad – prosinec 2018.

Ubytování v Praze zajištěno a cestovné z a do místa bydliště propláceno.

 • Zaměstnání téměř naostro

Po ukončení teoretické a praktické přípravy dostanou účastníci možnost vykonávat práci odborného telefonního referenta z domova na poloviční úvazek. Technické vybavení  zajištěno. Dvakrát měsíčně bude nutné navštívit centrálu ČD v Praze. Během zaměstnání pobírají účastníci také mzdový příspěvek 11 000 Kč měsíčně. Termín leden – březen 2019.

Po ukončení účasti v projektu získají absolventi (v případě zájmu) možnost trvalého zaměstnání u Českých drah na poloviční úvazek s možností vykonávat pracovní činnost z domova případně v Praze. Platové podmínky dle mzdových tarifů Českých drah.

Po celou dobu účasti v projektu bude účastníkům k dispozici pracovní poradce – kouč z Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Podmínky pro přijetí do projektu:

 • Trvalé bydliště kdekoli v ČR kromě Prahy
 • Věk do 30 let
 • Status zdravotně znevýhodněné osoby nebo osoby se zdravotním postižením zařazené v 1 až 3 stupni pobírání invalidního důchodu
 • Chuť učit se něco nového a pracovat
 • Odvaha osamostatnění se a stanovený čas pobývat v Praze
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Vzdělání – vyučení s maturitou, střední škola s maturitou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské
 • Schopnost dojíždět do Prahy a pohybovat se po Praze MHD

Pokud máte zájem o účast v projektu, nebo máte doplňující dotazy, neváhejte kontaktovat manažerku projektu Bc. Bohumilu Miškovskou tel: 777 572 365, mail: b.miskovska@nrzp.cz

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.