Podpora z Evropských sociálních fondů

Společnost E získala pro rok 2020 a 2021 podporu z Evropských sociálních fondů z výzvy č. 83 Nová řešení pro tíživé sociální problémy na realizaci inovačního projektu Zmírnění diskriminace a stigma v životech osob s epilepsií. 

Evropský sociální fond v ČR