Pomozte svým studentům / zaměstnancům / kolegům zvýšit vědomosti o epilepsii!

V České republice je téměř 100 000 lidí nemocných epilepsií. Je tedy velmi pravděpodobné, že jste se s touto nemocí přímo či nepřímo setkali vy či někdo z vašich studentů, kolegů, zaměstnanců. Ještě větší počet lidí epileptický záchvat zažilo či alespoň vidělo.

Dovolujeme si vám proto nabídnout besedu na téma „Nebojte se epilepsie“.

  • beseda probíhá online (v aplikaci Google Meet nebo Teams)
  • je v trvání 60 – 90 min. (dle vašich časových možností)
  • skládá se ze dvou částí: odborné, kde vás seznámíme se základními informacemi o epilepsii a s první pomoci při epileptickém záchvatu, v druhé částí besedy vystoupí jeden z našich kolegů s diagnostikovanou epilepsií, který s vámi bude sdílet svůj příběh o tom, jak se s epilepsií žije a co s sebou přináší do života
  • cena besedy 3 500,- Kč (vč. DPH)

V případě zájmu nás kontaktujte na lenka.skalnikova@spolecnost-e.cz nebo tel.: 608 525 854.

Zpětné vazby:

„Dne 4. března 2019 se na naší škole uskutečnila přednáška s diskuzí od Společnosti E o epilepsii. Přednáška byla určena pedagogickým pracovníkům naší školy. Nabídku Společnosti E o přednášku s diskuzí jsme rádi využili, protože i na naši školu dochází žáci s diagnostikovanou epilepsií.“, SŠ Praha

„Na přednášce s diskuzí jsme ocenily především to, že nešlo o prosté předávání fakt spojených s onemocněním epilepsie, ale že nám informace o této nemoci byly předávány prostřednictvím studentky medicíny, která sama má epilepsii diagnostikovanou, a proto může přednášku doplnit vlastními poznatky. Přínosná pro učitele pak byla i diskuze, kdy se mohli ptát kromě jiného i na to, jak se cítí dítě s epilepsií, jak vnímá svou jinakost či odlišnost, jakým způsobem se vyrovnává se svou nemocí a třeba i doživotní léčbou.“, VŠ Brno

Celkově celou akci hodnotíme velmi kladně, kromě akce bychom chtěli poděkovat i za poskytnuté materiály o epilepsii či pracovní listy do třídy, které už jsme mohli využít i v praxi a velmi se nám osvědčily.“  zástupkyně ředitelky ZŠ

UK Praha 4

vos krizika 3