Při práci s člověkem s epilepsií vnímáme konkrétní omezení z epilepsie plynoucí, ale nechceme, aby nemoc zabrala jeho celou identitu, naopak hledáme kapacity, možnosti a síly každého, kdo se na nás obrátí. Do přímé práce s lidmi s epilepsií zavádíme takové přístupy, které druhé zmocňují, posilují a kdy aktivně participují na řešení své situace. Cílem naší práce je nabídnout pomoc a podporu těm, kteří chtějí, mohou a sami se snaží v životě i ve společnosti lépe uplatit. My ve své práci uplatňujeme následující.

 • rovný přístup ke každému
 • nestrannost
 • respektování individuálních potřeb každého člověka
 • zachování mlčenlivosti
 • ochota
 • slušnost
 • úcta a respekt
 • empatii
 • zodpovědnost
 • spravedlnost
 • podporování samostatnosti
 • odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí
 • aktivní spolupráce s jinými organizacemi, odborníky i laiky

Uživatelé služeb mají kdykoliv možnost opustit budovu, zahradu Společnosti E. Stejně tak mají možnost kdykoliv změnit pracovníka, s nímž spolupracují.