Etické zásady pracovníků Společnosti „E“:

 • rovný přístup ke každému
 • nestrannost
 • respektování potřeb individuality každého člověka
 • důvěra
 • zachování mlčenlivosti
 • ochota
 • slušnost
 • úcta
 • empatie
 • zodpovědnost
 • spravedlnost
 • podporování samostatnosti
 • odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí
 • aktivní spolupráce s jinými subjekty
 • respektování znalostí, zkušeností, dovedností i názorů svých kolegů, ostatních pracovníků i dobrovolníků

Při poskytování sociálních služeb dbáme na to, aby uživatelé služeb mohli v co možná největší míře uplatňovat vlastní vůli a aby jejich rozhodnutí byla v souladu se Stanovami,  Vnitřními pravidly a Standardy poskytování sociálních služeb Společnosti „E“.

Nabídnuté služby se snažíme přizpůsobit přáním, potřebám a požadavkům uživatele a tím se je snažíme vést k jejich vlastní aktivitě a uplatňování vlastní vůle a tím také zabraňujeme sociálnímu vyloučení.

Sociální vyloučení se snažíme mírnit v průběhu sociální služby také způsobem, že vycházíme z vlastní vůle, dovedností a schopností uživatele.

V případě problémových situací se snažíme navrhnout více variant, aby to bylo pro uživatele více pochopitelné a aby tak docházelo ke společnému porozumění a k domluvě.

Snažíme se vždy dbát na to, aby s vyřešenou situací došlo ke spokojenosti uživatele služeb.

Uživatelé mohou využívat sociálních služeb společně se sociálními pracovníky, pracovníky v sociálních službách a s ostatními pracovníky i dobrovolníky Společnosti „E“.

Uživatelé služeb mají kdykoliv možnost opustit budovu, zahradu a klubovny Společnosti „E“. Stejně tak mají možnost kdykoliv změnit pracovníka s nímž spolupracují a vždy sami rozhodují, jakou sociální službu využijí.

Pracovníci Společnosti „E“ požadují uznání toho, že jsou zodpovědní za své jednání vůči osobám, se kterými pracují, vůči kolegům, zaměstnavateli, organizaci a vzhledem k zákonným ustanovením, a že tyto odpovědnosti mohou být ve vzájemném konfliktu.