Společnost “E” a její poslání

Společnost „E“ je nezisková organizace založená roku 1990 rodiči a přáteli osob postižených epilepsií. Je jedinou profesionální sociálně zaměřenou organizací v České republice, která již 25 let podporuje lidi s epilepsií a jejich blízké, a to s celostátní působností, bez ohledu na věk a rozsah postižení. Posláním Společnosti „E“ je zlepšení postavení lidí s epilepsií ve společnosti. Zaměřuje se na šíření informovanosti o této nemoci a životě s ní jak u samotných postižených, tak u široké veřejnosti. Cílem je destigmatizace této nemoci, odstranění obav z ní, zlepšení přístupu okolí a rozšíření povědomí o poskytování první pomoci při epileptických záchvatech.

Spolu s těmito nezbytnými informacemi poskytuje Společnost „E“ odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby společně s navazujícími fakultativními činnostmi (kurzy, pobyty, přednášky, semináře, kluby, sportovně rehabilitační činnost, tiskové informační materiály, apod.) a v neposlední řadě zaměstnává lidi s epilepsií v sociálním podniku Aranžérie – květiny s příběhem.

Cílem je zlepšení sociální, psychické, ale i finanční situace lidí s epilepsií, spolupráce s médii a vzdělávání v oblasti epilepsie. Snižováním stigmatu spojeným s epilepsií, osvětou epilepsie mezi širokou veřejností se Společnost „E“ snaží zlepšit postavení a roli lidí s epilepsií ve společnosti.

Společnost „E“ a její sekretariát sídlí v pražském sídle společnosti, kde probíhá vzdělávací a zájmový program a odkud je řízena veškerá činnost tohoto sdružení.

Registrace Společnosti „E“

Společnost „E“ byla jako zapsaný spolek zaregistrována ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 152.

V roce 2007 prošla Společnost „E“ tzv. přeregistrací dle zákona MPSV ČR č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve kterém došlo k zaregistrování služeb:
1. Odborné sociální poradenství
2. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (rubrika Společnost „E“ – Základní údaje).

Název: Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, z. s.
Statut organizace: Zapsaný spolek
Statutární zástupce: Alena Červenková – předsedkyně
Adresa: Liškova 959/3, 142 00 Praha 4
Tel./Fax: 241 722 136
E-mail: info@spolecnost-e.cz
Internet: www.spolecnost-e.cz

IČO: 00552534
DIČ: CZ00552534

Číslo účtu u České spořitelny: 1922992389/0800

Společnost “E” je zapsána v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 152.

Registrované služby dle zákona MPSV ČR:
Rozhodnutím Magistrátu hl. m. Praha ze dne 29. 10. 2007
(dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)

 1. Odborné sociální poradenství (č. 3793589)
 2. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (č. 3784936)

Členství:
IBE (Internacional Bureau for Epilepsy)
NRZP ČR (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR)
EPI 99, EpiStop, Koalice pro zdraví, Neziskovky.cz

Spolupráce:
ČLPE (Česká liga proti epilepsii), EpiStop, SPC (Speciální pedagogická centra), zdravotnická zařízení, pomocná sdružení, pojišťovny, farmaceutické společnosti a další organizace

Historie

 • 1990 založení Společnosti „E“
 • 1991 první (nulté) vydaní měsíčníku Aura
 • 1992 založen Klub „E“ Praha.
 • 1993 uspořádán první pobyt pod lékařským dohledem
 • 1995 založen Klub „E“ Brno
 • 1996 realizace sociologických průzkumů názorů lidi trpících epilepsii
 • 1999 Společnost „E“ se stala spoluzakladatelem sdružení EPI 99 a podílela se na organizaci Mezinárodního epileptologického kongresu v Praze.
 • 2000 pořádání několikadenních akreditovaných rekvalifikační kurzy pro pečovatele o osoby s epilepsii.
 • 2001 spolupráce na vydání knihy dvou anglických autorek pod názvem „Epilepsie
 • 2003 rekonstruována budova Společnosti „E“
 • 2005 založen Klub „E“ Ostrava.
 • V roce 2011 jsme započali projekt Aranžerie – květiny od lidí s epilepsií

Stanovy Společnosti “E”

Stanovy 2016 PDF ke stažení

 

Plakat