Mezinárodní den SUDEP – 23. října

sudep-logo-cj

Nebojme se SUDEP

Společnost “E” se letos připojila ke kampani k Mezinárodnímu dni SUDEP –  „náhlé nevysvětlené úmrtí při epilepsii“, který připadá na 23. říjen 2016. Ožehavost tématu je zřejmá, avšak považujeme za důležité o něm informovat a pomáhat tak zlepšit povědomí o tom, že je důležité dbát na opatření, která Vám či Vašim blízkým mohou zachránit život. Mezi ně patří např. správné užívání léků podle předpisu lékaře, pravidelné prohlídky u lékaře a také a  také přivolání záchranné služby v případě opakovaných záchvatů v rámci krátkého časového úseku (jednoho dne).
Pojďme dnes místo strachu a obav zvolit pozitivní přístup a šířit informace o SUDEP mezi vaše známé. Tento zdánlivě malý krůček může pomoci zachránit životy lidí po celém světě.

Co píšeme o SUDEP v naší brožuře s názvem Základní informace o epilepsii?

SUDEP (zkratka z angl. Sudden Unexplained Death in Epilepsy neboli „náhlé nevysvětlené úmrtí při epilepsii“) je nenadálé úmrtí pacienta s epilepsií, které nebylo způsobeno úrazem, utopením ani epileptickým statutem a jehož příčina nebyla objasněna ani posmrtnými vyšetřeními. Dochází k němu asi u jednoho člověka s epilepsií z tisíce.

Zatím není možné přesně určit, proč tato situace vzniká a u koho. Ví se však, že významným rizikem jsou nedostatečně „zvládnuté“ (kompenzované) záchvaty, tj. neléčené nebo léčené neúspěšně; zejména záchvaty generalizované tonicko-klonické. SUDEP často nastává beze svědků, pokud však byli přítomni, uváděli velmi úzkou vazbu na generalizovaný tonicko-klonický záchvat („velký“ záchvat, postaru „grand mal“) proběhlý v noci či ve spánku s tím, že smrt u člověka s epilepsií nastala při tomto záchvatu či krátce po něm. O SUDEP se obvykle mnoho nepíše, protože se mu téměř nedá nijak předcházet. Tato informace v nás může vzbudit velký strach a úzkost. Preventivně se můžeme rozhodnout pro noční dohled nad osobou s epilepsií, pro využití elektronických chův nebo monitorů dechu, které jsou běžně dostupné ke koupi. Přesto riziko náhlého úmrtí nelze nikdy zcela vyloučit. To je jistě velice znepokojivé pomyšlení. Není však od věci si uvědomit, že i u naprosto zdravého člověka může neočekávané úmrtí nastat doslova kdykoli.

Poster

Brožura Základní informace o epilepsii ke stažení zde.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + fifteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.