Společnost E pořádá již od roku 1994 letní integrovaný tábor pro děti s epilepsií. Po celou dobu letního tábora je přítomen zdravotnický personál.

Tábor probíhá v areálu Havlišova mlýna v Jindřichovicích u Želetavy a je určen holkám a klukům od 6 do 15 let. Velkou výhodou tohoto LDT je, že i sourozenci a jejich kamarádi se tábora mohou zúčastnit a děti s epilepsií tak nejsou vyjímány z vazeb, které mají během roku vytvořené. Tábor realizujeme ve spolupráci se spolkem Krátký potlesk, tudíž se jedná o plnou integraci, děti jsou integrovány do oddílů. K dispozici v areálu je kuchyň s jídelnou, klubovna, toalety se sprchami, malý bazén a hřiště. Děti jsou v péči oddílových vedoucích, praktikantů, kteří jsou obeznámeni se zdravotním stavem dětí a mají základní informace o epilepsii. Po dobu celého pobytu se hraje celotáborová hra a je připraven další bohatý program.

Místo: Havlišův mlýn – Jindřichovice u Želetavy

Termín: 29.6. – 13. 7. 2019

Cena: 4.250,- Kč. I v letošním roce poskytneme sourozencům slevu.

Doprava: na tábor bude vypraven autobus z Prahy tam a zpět. Cena dopravy je 150,- Kč/dítě za jednu cestu.

Ubytování: v chatkách nebo centrální budově (dva pokoje)

Strava: 5x denně

Přihlášky: NOVÍ ZÁJEMCI prosím, kontaktujte Mgr. Petru Stehlíkovou, a to na emailu: petra.stehlikova@spolecnost-e.cz do Společnosti „E” (Liškova 959/3, 142 00 Praha 4).  V případě naplnění kapacity, budou další přihlášené děti zapsány jako náhradníci. Před kontaktováním doporučujeme si přečíst podmínky přijetí na tábor.

Podmínky pro přijetí na tábor:

1. Dítě může mít pomalejší tempo v porozumění a plnění zadaných úkolů, musí však umět rozlišit jednotlivé pokyny a uvědomovat si jejich význam; po mentální stránce musí být v pořádku!, navštěvovat běžnou základní školu (v případě, že navštěvuje jiný typ školy, či ve škole má podporu asistenci pedagoga, nutné důkladně probrat, zda ldt je schopné zvládnout).

2. Na tábor nepřijímáme děti s nočním výskytem epileptických záchvatů, nejsme schopni zajistit celonoční dohled u každého dítěte.

3. Dítě může mít i pohybové postižení, ale jen lehčího typu, areál tábora není bezbariérový.

4. Dítě musí zvládat běžnou sebeobsluhu – udržování hygienických návyků, oblékání, obsluhu při jídle.

5. Dítě musí umět dodržovat denní režim tábora, pravidelnost spánkového režimu, nesmí mu být cizí sportovní aktivity.

6. V případě, že má dítě kromě epilepsie, diagnostikované i jiné zdravotní potíže ADHD, ADD atd. je nutné předložit zprávu od psychologa, psychiatra či jiného odborníka. Tyto poruchy je nutné řešit individuálně s pracovníky Společnosti „E“.

Na základě předběžné komunikace Vás koordinátorka projektu Mgr. Petra Stehlíková bude kontaktovat (cca do 5 pracovních dní), email: petra.stehlikova@spolecnost-e.cz

Velmi děkujeme Životu dětem, o.p.s. za finanční podporu letního dětského integrovaného tábora pro děti s epilepsií. http://www.zivotdetem.cz/

Integrovaný tábor probíhá v rámci dětského tábora Krátký potlesk.

Pokud Vás integrovaný letní dětský tábor zaujal, případně máte zájem o další informace, neváhejte se na nás obrátit na níže uvedených kontaktech.