Společnost E pořádá již od roku 1994 letní integrovaný tábor pro děti s epilepsií. Po celou dobu letního tábora je přítomen zdravotnický personál.

Tábor probíhá v areálu Havlišova mlýna v Jindřichovicích u Želetavy a je určen holkám a klukům od 6 do 15 let. Velkou výhodou tohoto LDT je, že i sourozenci a jejich kamarádi se tábora mohou zúčastnit a děti s epilepsií tak nejsou vyjímány z vazeb, které mají během roku vytvořené. Tábor realizujeme ve spolupráci se spolkem Krátký potlesk, tudíž se jedná o plnou integraci, děti jsou integrovány do oddílů. K dispozici v areálu je kuchyň s jídelnou, klubovna, toalety se sprchami, malý bazén a hřiště. Děti jsou v péči oddílových vedoucích, praktikantů, kteří jsou obeznámeni se zdravotním stavem dětí a mají základní informace o epilepsii. Po dobu celého pobytu se hraje celotáborová hra a je připraven další bohatý program.

Místo: Havlišův mlýn – Jindřichovice u Želetavy

Termín: 30. 6. – 14. 7. 2018

Cena: zůstává stejná, děti s epilepsií  3.750,- Kč, děti bez epilepsie 3.950,- Kč. I v letošním roce poskytneme sourozencům slevu. Ceny pro sourozence jsou tudíž 3.650,- Kč. Pozor! Nečlenové a členové Společnosti „E“, kteří nemají zaplacený členský příspěvek na rok 2017 si k účastnickému poplatku připočítavají 200,- Kč/dítě.

Doprava: na tábor bude vypraven autobus z Prahy tam a zpět. Cena dopravy je 150,- Kč/dítě za jednu cestu.

Ubytování: v chatkách nebo centrální budově (dva pokoje)

Strava: 5x denně

Přihlášky: NOVÍ ZÁJEMCI prosím, kontaktujte Mgr. Petru Stehlíkovou, a to na emailu: petra.stehlikova@spolecnost-e.cz do Společnosti „E” (Liškova 959/3, 142 00 Praha 4), a to nejpozději do 22.1.2018.  V případě naplnění kapacity, budou další přihlášené děti zapsány jako náhradníci. Před kontaktováním doporučujeme si přečíst podmínky přijetí na tábor.

Podmínky pro přijetí na tábor:

1. Dítě může mít pomalejší tempo v porozumění a plnění zadaných úkolů, musí však umět rozlišit jednotlivé pokyny a uvědomovat si jejich význam; po mentální stránce musí být v pořádku!, navštěvovat běžnou základní školu (v případě, že navštěvuje jiný typ školy, či ve škole má podporu asistenci pedagoga, nutné důkladně probrat, zda ldt je schopné zvládnout).

2. Dítě může mít i pohybové postižení, ale jen lehčího typu, areál tábora není bezbariérový.

3. Dítě musí zvládat běžnou sebeobsluhu – udržování hygienických návyků, oblékání, obsluhu při jídle.

4. Dítě musí umět dodržovat denní režim tábora, pravidelnost spánkového režimu, nesmí mu být cizí sportovní aktivity.

5. V případě, že má dítě kromě epilepsie, diagnostikované i jiné zdravotní potíže ADHD, ADD atd. je nutné předložit zprávu od psychologa, psychiatra či jiného odborníka. Tyto poruchy je nutné řešit individuálně s pracovníky Společnosti „E“.

Na základě předběžné komunikace Vás koordinátorka projektu Mgr. Petra Stehlíková bude kontaktovat (cca do 5 pracovních dní), email: petra.stehlikova@spolecnost-e.cz

Integrovaný tábor probíhá v rámci dětského tábora Krátký potlesk.

Pokud Vás integrovaný letní dětský tábor zaujal, případně máte zájem o další informace, neváhejte se na nás obrátit na níže uvedených kontaktech.