Lék Buccolam dostupný také již u nás, pro děti a dospívající.

Od dubna tohoto roku je k dispozici nový lék určený k léčbě akutních protrahovaných epileptických záchvatů. Jedná se o do úst/bukálně podávaný midazolam – Buccolam.

Jeho účinnost je srovnatelná s již dříve dostupným rektálním Diazepamem – způsob podání je jednodušší a sociálně přijatelnější.

Je indikovaný pro léčbu dlouhotrvajících akutních konvulzivních záchvatů u kojenců, batolat, dětí a dospívajících (od 3 měsíců do < 18 let) s diagnózou epilepsie. U kojenců mezi 3-6 měsíci věku má léčba probíhat v nemocničním prostředí, kde je možný monitoring a je dostupné resuscitační vybavení.

Lék se podává u generalizovaných tonicko-klonických záchvatů delších než 3 (5) minut – tj. u hrozících epileptických statů. Možným vedlejším účinkem je útlum dechu, proto je povolené podat jen v jedné dávce, při přetrvávajícím záchvatu je nezbytné lékařské ošetření. Dojde-li k odeznění záchvatu po podání, je potřebné postupovat dle platných doporučení – tj. uložit pacienta do stabilizované polohy a sledovat do úplného návratu vědomí.

epistatus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.