Sociální pracovníci

ALENA ČERVENKOVÁ – Praha

Adresa: Společnost „E“, Liškova 959/3, 142 00 Praha 4
Tel.: 241 722 136
E-mail: info@spolecnost-e.cz

Mgr. PETRA STEHLÍKOVÁ, DiS. – Praha

Adresa: Společnost „E“, Liškova 959/3, 142 00 Praha 4
Tel.: 241 722 136
E-mail: petra.stehlikova@spolecnost-e.cz

MARTA MICHNOVÁ – Brno

Adresa: Fakultní nemocnice, U sv. Anny, Pekařská 53, 656 91, Brno
Kancelář sociální pracovnice: Edukační centrum pro epilepsie, Neurologická klinika (1. p.)
Tel.: 543 182 650
E-mail: marta.michnova@fnusa.cz

Mgr. ANTONÍN LIŠKA – Ostrava

Adresa: Fakultní nemocnice, Třída 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Kancelář sociálního pracovníka: Klinika dětské neurologie
Tel.: 597 373 518
E-mail: tonda.liska@seznam.cz

Mgr. LUCIE VALOUCHOVÁ – Plzeň

Adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Alej Svobody 80, 304 60, Plzeň
Kancelář sociální pracovnice: Oddělení neurologie (5. p.) – Lochotín
Tel.: 377 103 238
E-mail: valouchoval@fnplzen.cz

Poradny ČR

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Adresa: Partyzánská 1/7, 170 00 PRAHA 7
Tel.: 266 753 421
E-mail: NRZP@NRZP.CZ
Web: www.nrzp.cz

Poradenská linka NRZP ČR

Jitka Vrchotová, DiS
vedoucí sociální poradny a tlumočnice do znakového jazyka
Tel.: 736 105 585
Tel.: 266 753 431
E-mail: j.vrchotova@nrzp.cz

Mgr. Monika Heczková
poradce odborného sociálního poradenství
Tel.: 266 753 427
E-mail: poradna@nrzp.cz

Mgr. Markéta Outratová
poradce odborného sociálního poradenství
Tel.: 266 753 427
E-mail: poradna@nrzp.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR

Adresa: Karlínské nám. 12, 18603 Praha 8
Tel.: 224817438
E-mail: arpzpdcr@cds-szdp.cz
Web: www.arpzpd.cz

Občanské poradny

Web: www.obcanskeporadny.cz
Na těchto internetových stránkách naleznete kontakty na občanské poradny v celé ČR.

Občanská poradna Praha 1

Adresa: Jakubská 3, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 310 110
E-mail: op.praha1@seznam.cz
Web: www.oppraha1.wz.cz

Občanská poradna o.s. Společnou cestou

Adresa: Donovalská 2331, 149 00 Praha 11
E-mail: poradna@spolcest.cz

Občanská poradna PROXIMA SOCIALE, o.s.

Adresa: Rakovského 3138, 143 00 Praha 12
Tel.: 241 770 232
E-mail: poradna@proximasociale.cz

Další poradny

Web: www.csspraha.cz

Informační a poradenské centrum Kontakt a Job klub

Adresa: Ječná 3, 120 00 Praha 2
Tel.: vedoucí oddělení: 222 515 400
poradna: 222 515 400, 739 824 749
SMS linka pro neslyšící: 731 056 708
Job klub: 222 517 781 774 745 762

Sociálně právní poradna a poradna pro občany ve finanční tísni

Adresa: Chelčického 39/842, Praha 3, 130 00
Tel.: Pan Pávník 222 592 022

Asociace pracovníků speciálně pedagogických center

Web: www.apspc.cz

Na těchto internetových stránkách naleznete speciálně pedagogická centra z celé ČR, i dle specializací onemocnění.

Raná péče

Web: www.ranapece.cz

Na těchto internetových stránkách naleznete kontakty na ranou péči v ČR (např. Brno, Plzeň, Liberec, Ostrava, Olomouc)

Adresa: Trojická 2, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 826 860
E-mail: praha@ranapece.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
Tel.: 221 921 111
Web: www.mpsv.cz, portal.mpsv.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Adresa: Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 971 111
Web: www.mzd.cz

Sídlo veřejného ochránce práv:

Adresa: Brno, Údolní 39, PSČ 602 00
Web: www.ochrance.cz
Tel.: 542 542 888

Jedličkův ústav a školy (JÚŠ)

Adresa: V Pevnosti 4, 128 41, Praha 2
Tel.: 241 083 100 – hlavní ústředna JÚŠ

Poskytovatelé podporovaného zaměstnávání v Praze

Česká unie pro podporované zaměstnávání

Adresa: Studenstká 541/3, 160 00 Praha 6
Web: www.unie-pz.cz

  • Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální dlouhodobou a průběžně poskytovanou podporu poskytovanou před i po nástupu do práce.
  • NA STRÁNKÁCH UNIE JE MOŽNÉ NALEZNOUT VŠECHNY ORGANIZACE, KTERÉ POSKYTUJÍ PODPOROVANÉ ZAMĚSNTÁVÁNÍ V CELÉ ČR!!!

APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

Adresa: V Holešovičkách 593/1A, 182 00 Praha 8
Tel.: 284 684 959
E-mail: gnanova@apla.cz
Web: www.praha.apla.cz

  • je asociace pomáhající lidem s autismem

Asistence, o.s.

Adresa: V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
Tel.: 241 083 573
E-mail: stredisko@asistence.org
Web: www.asistence.org

  • Služba podporované zaměstnávání je poskytována nejdéle dva roky, prodloužit toto období lze jen v odůvodněných případech.

Eset Help

Adresa: Hekrova 805, 149 00 Praha 11
Tel.: 272 937 712
E-mail: esethelp@volny.cz
Web: www.esethelp.cz

  • Podporované zaměstnávání je šancí pro lidi s duševním onemocněním, najít a udržet si stálé místo na otevřeném trhu práce s odpovídající mzdou. Jedná se o specifický pracovní program, který využívá moderní progresivní metodu zaměstnávání lidí s postižením rozšířenou v EU.

Fokus Praha

Adresa: Dolákova 24, 181 00 Praha 8
Tel.: 233 533 303
E-mail: cppz@fokus-praha.cz
Web: www.fokus-praha.cz

  • Nabízíme komplexní komunitní péči v neústavních podmínkách o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním.

Fosa, o.p.s.

Adresa: Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4
Tel.: 271 910 016, 775 350 115
E-mail: fosaops@fosaops.org
Web: www.fosaops.org

Máme otevřeno?

Adresa: Hradešínská 2144/47, 101 00 Praha 10
Tel.: 222 511 216
E-mail: tranzit@mameotevreno.cz
Web: www.mameotevreno.cz

Rytmus Bruselská

Adresa: Bruselská 16, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 251 610
E-mail: bruselska@rytmus.org
Web: www.rytmus.org

Rytmus Dejvice

Adresa: Studentská 3, 160 00 Praha 6
Tel.: 224 324 639
E-mail: dejvice@rytmus.org
Web: www.rytmus.org

Společnost DUHA

Adresa: Zborovská 38, 150 00 Praha 5
Tel.: 257 313 986, 602 416 506
E-mail: pz@duha.nsnet.cz
Web: www.spolecnostduha.cz

Další sdružení k epilepsii

ČLPE – Česká Liga proti Epilepsii

Sekretářka ČLPE:

Helena Ulovcová

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

tel.: +420 224 436 800, e-mail: helena.ulovcova@fnmotol.cz

Občanské sdružení Epistop:

Adresa: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800 140 59 Praha 4
E-mail: epistop@seznam.cz
Web: www.epistop.cz