Chcete dostávat novinky v našem pravidelném newsletteru?(*)

(*) Přečtěte si naše pravidla pro zasílání newsletteru

(*) Uděluji tímto Společnosti E, IČO 00552534, se sídlem Liškova 3, Praha 4 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze odběratelů newsletteru, pro zasílání tohoto newsletteru či informačního emailu. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 dle zákona č. 110/2019 Sb., Zákona o zpracování osobních údajů na dobu 5 let. Jsem si vědom(a) toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese info@spolecnost-e.cz. Dále jsem si vědom(a) toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsme tu pro Vás!

Neváhejte se na nás obrátit:

Liškova 3, 142 00 Praha 4

tel: +420 241 722 136 (na pevné lince nemusíme být vždy k zastižení), 702 005 678

email: info@spolecnost-e.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí 8.00-15.00 hod.,

Úterý 8.00-13.00 hod.,

Středa 8.00-15.00 hod.