Už 26 let zlepšujeme život lidem s epilepsií

Jsme profesionální organizací, která zvyšuje kvalitu života lidí s epilepsií a jejich blízkých. A to s celostátní působností, bez ohledu na věk a rozsah postižení. Zaměřujeme se na šíření informovanosti o této nemoci a životě s ní.

O nás

Společnosti E podporuje lidi epilepsií, aby se lépe vypořádali se svou nemocí.

Usilujeme o “destigmatizaci” této nemoci, odstranění obav z ní, zlepšení přístupu okolí a rozšíření povědomí o poskytování první pomoci při epileptických záchvatech. Lidem s epilepsií a jejich blízkým nabízíme odborné poradenství a další podpůrné a aktivizační služby, mezi nimiž má prominentní místo naše květinová dílna “Aranžérie”.

Naše činnost se řídí etickým kodexem, který si můžete přečíst zde

Základní údaje o organizaci a zakládací dokumenty najdete ve veřejném rejstříku. Základní registrační údaje o naší společnosti naleznete zde. Aktuální stanovy spolku naleznete zde.

Výroční zprávy: 

2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006