spolecnost_e

Už 30 let zlepšujeme život lidem s epilepsií

Společnost E je nezisková organizace, která od roku 1990 podporuje osoby s epilepsií a jejich blízké s celorepublikovou působností. Naším hlavním cílem je začlenění osob s epilepsií do společnosti. Boříme také mýty, které epilepsie provází a usilujeme o změnu pohledu veřejnosti na lidi s epilepsií.

O nás

Společnost E podporuje lidi epilepsií, aby se lépe vypořádali se svou nemocí.

Ke každému přistupujeme individuálně a provázíme ho v jeho samostatnosti, odpovědnosti a nezávislosti na podpoře a pomoci druhých a rozvíjíme jeho schopnosti a dovednosti.

Jako sociální pracovníci nejsme experty na životy druhých, těmi jsou lidé, kteří za námi přichází. Jsme průvodci či podpůrci a usilujeme o to, aby to věděli zejména ti, s nimiž spolupracujeme. Snažíme se také o to, aby lidé nacházeli přirozenou podporu a oporu u svých blízkých, přátel, sousedů a ostatních osob, nejen u odborníků.

Uznáváme rovnost mezi lidmi, důstojnost každého člověka, otevřenost v komunikaci a spolupráci, zodpovědnost, nebráníme se novým nápadům a způsobům, jak vzájemně spolupracovat.

Prominentní místo mezi našimi projekty zaujímá květinová dílna “Aranžérie”.

Naše činnost se řídí etickým kodexem, který si můžete přečíst zde

Chci si přečíst víc o tom, co Společnost E dělá

Základní údaje o organizaci a zakládací dokumenty najdete ve veřejném rejstříku. Základní registrační údaje o naší společnosti naleznete zde. Aktuální stanovy spolku naleznete zde.

Výroční zprávy:

 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006