Členstvím ve Společnosti „E“ je možné získat:

 1. Pravidelný přístup
  • k informacím o epilepsii
  • k aktivitám Společnosti „E“
  • k nabídkám a akcím, pořádaným nejenom Společností „E“
 2. Zasílání na email:
  • Newsletteru Společnosti „E“ 12x do roka
  • tématických tiskovin Společnosti „E“ k epilepsii a problematice života s ní
  • dalších materiálů vydávaných a distribuovaných Společností „E“
 3. Slevy
  • na pobyty výlety, plavání a další akce pořádané Společnosti „E“
  • odborné sociální poradenství poskytujeme – zdarma
  • konzultace s psychologem pro osoby s epilepsií a jejich blízké – zdarma tři sezení
  • na kurzy a kroužky zajišťované Společností „E“
 4. Přednost
  • při získávání informací (poštou domů)
  • při zápisech na pobyty, kurzy a kroužky Společnosti „E“ (v případě nedostatku míst)
  • při výběru účastníků na práce do aranžovací dílny a na další pracovní příležitosti nabídnuté klientům Společnosti „E“
 5. Možnost pravidelného navštěvování některého z klubů Společnosti „E“ a další výhody vyplývající z činnosti a Stanov Společnosti “E”