Nebojte se epilepsie!

Mezinárodní den epilepsie slavíme v pondělí 12. února. Je jedinečnou příležitostí, jak otevřít
diskuzi o nemoci, kterou trpí zhruba 1 ze 100 lidí.

 

Nebojte se epilepsie.

Společnost E vydává vzdělávací balíček pro pedagogy.

Tisková zpráva: 8. 2. 2018

Mezinárodní den epilepsie slavíme v pondělí 12. února. Je jedinečnou příležitostí, jak otevřít diskuzi o nemoci, kterou trpí zhruba 1 ze 100 lidí. Přesto však zůstává velkým společenským tabu a pojí se s ní řada mýtů. Prvním místem, kde by se o epilepsii mělo začít intenzivně mluvit, jsou základní a střední školy.

U příležitosti Mezinárodního dne epilepsie vydává Společnost E, nezisková organizace, která se již 27 let věnuje pomoci lidem s epilepsií, vzdělávací balíček pro pedagogy “Nebojte se epilepsie”. Balíček obsahuje výukové materiály pro žáky i učitele, vzdělávací film “Upadni a choď” i spoty o první pomoci při epileptickém záchvatu, které byly součástí nedávné kampaně #zadnoupaniku.

“Vydáním balíčku chceme zdůraznit důležitost osvěty a vzdělávání. To jsou nejúčinnější zbraně, které zatím máme k dispozici proti bariérám, které epilepsie lidem v životě vytváří,”  říká k tématu Alena Červenková, ředitelka organizace. Celý balíček lze bezplatně stáhnout na webu Společnosti E: www.spolecnost-e.cz/pro-pedagogy.

edukacni_balicek

Dítě s epilepsií a škola? Hlavní je otevřená komunikace.

Co je důležité ošetřit, pokud je ve školním kolektivu dítě s epilepsií? “Učitel by si měl osvojit základní znalosti o této nemoci. Vědět, k jakým situacím může ve třídě dojít, jak může tato nemoc ovlivnit emoční, sociální i tělesný vývoj dítěte, a jaký může mít vliv na jeho učení,” říká PhDr. Lenka Hulanová, dětská psycholožka, která se Společností E dlouhodobě spolupracuje.

“Důležitá je komunikace učitele s rodiči dítěte. Právě ti jsou nejlepším zdrojem informací. Někteří rodiče se mohou obávat, že se k jejich dítěti bude učitel nebo spolužáci chovat necitlivě, pokud se o jeho onemocnění dozví. Je to však právě naopak. Větší informovanost učitelů a žáků ve třídě, vede k většímu porozumění a pochopení na všech stranách. Dítě s epilepsií pak ve třídě nezažívá tak velký stres a diskomfort,” vysvětluje Hulanová.

To potvrzují i slova jednoho z mnoha rodičů, který se Společností E spolupracuje: „Tomáš měl štěstí na paní učitelku i na kolektiv, který je úžasný – děti jsou spolu od první třídy. Když se mu přihodí záchvat, přiběhnou, podrží ho za ruku, počkají, až to přejde, a běží za paní učitelkou, že ‚Radek už to, paní učitelko, zase měl!“

S epilepsií se dá plnohodnotně žít

“Řada lidí si o epilepsii myslí, že se jedná o duševní poruchu. Tak to ale není. Jde o neurologické onemocnění, které se může objevit kdykoliv během života,” vysvětluje podstatu nemoci Alena Červenková.

Život s epilepsií vyžaduje více úsilí. Ve většině případů se dá ale zvládnout a onemocnění není výraznou překážkou pro rodinný ani pracovní život. Klíčovou roli hraje přístup okolí. Bez podpůrného a informovaného prostředí v rodině, mezi přáteli a v pracovním či školním kolektivu, se dají důsledky epilepsie zvládnout jen stěží.

Strach z epileptických záchvatů

Největší strach mají lidé z tzv. “velkých“ epileptických záchvatů, které mohou někdy vypadat děsivě a provází je ztráta vědomí, křeče i pěna u pusy. Ve většině případů ale záchvaty probíhají mnohem méně dramaticky a projevují se třeba jen pouhým “zahleděním”, brněním nebo krátkodobými výpadky paměti. 70 % nemocných navíc dlouhodobě záchvaty nemá, díky užívání předepsaných léků – tzv. antiepileptik.

“Lidé by měli vědět, jak se při epileptickém záchvatu zachovat. Důležité je ale také to, že lidem s epilepsií nejvíce prospějeme, budeme-li je brát takové, jací jsou, a nebudeme se jejich nemoci bát. Právě to je potřeba vysvětlovat dětem už na základních školách,” uzavírá téma Alena Červenková.

 

Kontakt pro média:

Alena Červenková – ředitelka Společnosti E

alena.cervenkova@spolecnost-e.cz, 607 859 301

Vzdělávací balíček pro učitele ke stažení: www.spolecnost-e.cz/pro-pedagogy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two − one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.