V rámci zvýšení informovanosti o epilepsii zajišťuje Společnost “E” nabídku přednášek a seminářů na téma epilepsie, které probíhají celoročně.

Akreditovaný vzdělávací program Společnosti „E“ na téma “Úvod do problematiky epilepsie”

Akreditace MPSV č. 2010/1106-PC s časovou dotací 6 vyučovacích hodin

Vzdělávací program je určen pro pečovatele o lidi s epilepsií a další osoby, které přicházejí do styku s lidmi s tímto onemocněním. Není samozřejmě uzavřen ani ostatním zájemcům o problematiku epilepsie. Aktuální informace stran termínu, témat a dalších náležitostí je vždy včas k dispozici v aktualitách Společnosti “E”.

Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti rozšířila Společnost „E“ dříve jednou v roce pořádaný vzdělávací program na dva. V současné době probíhá ve Společnosti „E“ probíhá jednodenní vzdělávací program na téma “Úvod do problematiky epilepsie” dvakrát do roka, a to na jaře a na podzim.

Přednášky pořádané v místě objednatele

Působnost Společnosti „E“ je celorepubliková a tím je i samozřejmé, že se snaží rozšířit co nejvíce informací o epilepsii po celé ČR. Díky obětavým a ochotným spolupracovníkům z řad neurologů, psychologů, záchranářů, právníků, sociálních pracovníků a dalších odborníků má Společnost „E“ možnost zajišťovat přednášky přímo v místě objednatele, tj. na školách, ve zdravotnických zařízeních apod.

Dle poptávky a potřeb objednatele je možné zajistit širokou škálu témat vztahujících se k problematice epilepsie (např. co je epilepsie – základní informace, druhy záchvatů, první pomoc při epileptickém záchvatu, ochrana proti úrazům, psychologická péče, sport a volný čas, denní režim apod.).

V případě zájmu o přednášku stačí zkontaktovat sekretariát Společnosti „E“ a my vám v rámci individuální domluvy zajistíme vše potřebné.