Společnost „E“ svým klientům nabízí sociálně – aktivizační služby, které lidem s epilepsií napomáhají v získávání nových dovedností využitelných v běžném životě. Součástí sociálně-aktivizační služby je aranžování květinových vazeb a dekorací, vaření a nejrůznější rukodělné činnosti, arteterapie, práce na zahradě a mnoho dalších dle aktuální sezóny. Všechny výše uvedené aktivity napomáhají ke zlepšování psychického stavu klientů, podporují jejich socializaci, což se pozitivně odráží na jejich zdravotním stavu i dalších aspektech života, jakými jsou zvýšení sebevědomí, zjednodušení procesu začlenění do společnosti, zvýšení šancí na získání zaměstnání apod.

Principy sociálně-aktivizační služby:

  • Individuální přístup – podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem klientů
  • Partnerský přístup – během služby s klientem pracujeme jako s rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby
  • Důraz na klientovy schopnosti – snažíme se posílit klientovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti

Program sociálně aktivizační služby – od 1.dubna 2017 sociálně – aktivizační služby ZRUŠENY

Každá středa v měsíci od 14.00 – 17.00:

– 1 x do měsíce je realizován projekt aranžování a vazba květin, který podporuje dobré pracovní návyky (dochvilnost, spolehlivost, vykonávání konkrétních úkonů a jejich kontrola atd..) lidí s epilepsií

– 1 x do měsíce probíhá od 14.00 do 17.00 kurz vaření (nákup materiálu, stolování, etiketa a příprava jídla), který podporuje soběstačnost v péči o vlastní osobu lidí s epilepsií

– 1 x do měsíce je od 14.00 do 17.00 realizována aktivita rukodělných činností včetně arteterapie, které podporují psychomotoriku lidí s epilepsií

– 1 x do měsíce je od 14.00 do 17.00 realizována aktivita práce na zahradě (v zimních měsících omezena, naopak v letních měsících častější), které podporují psychomotoriku lidí s epilepsií


V případě zájmu se v uvedené termíny pouze dostavte do sídla Společnosti “E”, v případě dalších dotazů nás kontaktujte telefonicky či emailem.