Lidé s epilepsií, rodiče postižených dětí a ostatní, kteří s tímto onemocněním přicházejí do styku, se na Společnost „E” obracejí s různými dotazy, které přímo či nepřímo souvisejí s danou problematikou.

Někdy postačí naše osobní, telefonická, elektronická či písemná odpověď, ale jindy, v případě složitějších situacích, jsou zde k dispozici naši odborní spolupracovníci či různé poradny.

V poradnách pracují příslušní odborníci, např. právníci, psychologové, sociologové a lékaři, kteří mohou pomoci již konkrétní radou.
Kontakty na lékaře neurology se statutem epileptologa uvádíme pravidelně v měsíčníku Aura, dále zde na našich webových stránkách v rubrice Kontakty a na našem telefonním čísle: 241 722 136 či e-mailu: info@spolecnost-e.cz.

Naše poradenská činnost spočívá v objasňování otázek, které jsou nám našimi klienty v souvislosti s epilepsií nejčastěji pokládány, v hledání možností jejich řešení a v předání co možná nejvíce dalších potřebných informací.

Provozujeme odborné poradenství v oblasti sociálně právní, psychologické apod. Obracet se na nás mohou jak samotní nemocní, tak jejich blízcí, zaměstnavatelé, učitelé, zdravotní pracovníci a další zájemci o danou problematiku.