“Čtvrtletník Aura – Informace o epilepsii” vydává Společnost „E“ již od roku 1991 (jako měsíčník), kdy vyšlo jeho nulté číslo, ve kterém se popisuje i vznik našeho sdružení. V Auře se Společnost „E“ snaží svoje členy, klienty a další zájemce o problematiku epilepsie informovat o všem, co se přímo či nepřímo této nemoci a lidí s ní žijících týká.

Naleznete zde zprávy o průběhu činnosti sdružení, aktuální nabídky služeb a materiálů poskytovaných Společností „E“, odborné články a informace z oblasti zdravotnické, psychologické, sociálně právní a dalších, souvisejících s životem postižených lidí.

Níže naleznete aktuální i starší čísla Aury ve formátu pdf.

2016

2015

2014

2013

2012

2011