klub

Nedílnou součástí Společnosti E je klubová činnost. Kluby totiž mohou splňovat potřebu člověka nebýt sám, být s někým, kdo má podobné zájmy, zážitky i starosti. Proto již od roku 1992 provozujeme kluby Společnosti E v různých částech České republiky.

Každý z klubů má svého klubového vedoucího, který se stará o pestrý program a aktivity nejrůznějšího charakteru od aktivizačních činností po výlety do přírody. Výhodou jednotlivých klubů je dostupnost zájmových aktivit pro lidi s epilepsií a případně řešení svízelných situací spojených s epilepsií  i mimo Prahu.

Kluby Společnosti E


Klub E Praha

  • Členové pražského klubu E se scházejí každý čtvrtek v roce (kromě července a srpna) od 15.00 do 19.00 hodin v prostorách Společnosti E na Praze 4, v ulici Liškova 3.
  • Náplní jejich schůzek je posezení mezi přáteli, využití zahrady Společnosti E, domlouvání návštěv kulturních zařízení, výletů a jiných víkendových akcí.

Kontakt na vedoucí klubu: sekretariát 241 722 136, e-mail: info@spolecnost-e.cz

Klub E Brno

Brněnský klub E se schází v budově ÚMČ Brno (Kounicova 43, Brno).

Termíny a náplň schůzek dospělých:

Každý třetí čtvrtek v měsíci 12 – 19 hod.

Schůzky s různorodým programem: zdobení květináčů, malba na sklo, stolní tenis, domlouvání návštěv kulturních akcí, výletů apod.

Termíny a náplň schůzek dětí:  každý první čtvrtek v měsíci 15 – 18 hod. malba na sklo, besídky, hry

Kontakt na vedoucí klubu: Milada Davidová, tel.: 546 212 122, mobil: 777 260 619, e-mail: davidovamil@atlas.cz.

 

Klub E Olomouc

  • Schází se každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 15.30-18 hod. v Bezbariérové kavárně na adrese Wurmova 5, Olomouc.
  • Termíny schůzek pro rok 2017: 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12.2017

Kontaktní osoba: Martina Šafaříková, tel.: 733 770 831, email: Martas.safarikova@seznam.cz.

 

Klub E Ostrava – zrušen