klub

Nedílnou součástí Společnosti E je klubová činnost. Kluby totiž mohou splňovat potřebu člověka nebýt sám, být s někým, kdo má podobné zájmy, zážitky i starosti. Proto již od roku 1992 provozujeme kluby Společnosti E v různých částech České republiky.

Každý z klubů má svého klubového vedoucího, který se stará o pestrý program a aktivity nejrůznějšího charakteru od aktivizačních činností po výlety do přírody. Výhodou jednotlivých klubů je dostupnost zájmových aktivit pro lidi s epilepsií a případně řešení svízelných situací spojených s epilepsií  i mimo Prahu.

Kluby Společnosti E


Klub E Praha

  • Schůzky pražského Klubu probíhají se scházejí od 15.00 do 19.00 hodin v prostorách Společnosti E na Praze 4, v ulici Liškova 3, v termínech: 6. září, 20. září, 4. října, 18. října, 1. listopadu, 15. listopadu, 29. listopadu, v prosinci termíny budou upřesněny (dle besídky).
  • Náplní jejich schůzek je posezení mezi přáteli, využití zahrady Společnosti E, domlouvání návštěv kulturních zařízení, výletů a jiných víkendových akcí.

Kontakt na vedoucí klubu: sekretariát 241 722 136, e-mail: info@spolecnost-e.cz

klub

Klub E Praha 1. pololetí

klub e praha jaro

Klub E Brno

Brněnský klub E se schází v budově ÚMČ Brno (Kounicova 43, Brno).

Termíny a náplň schůzek dospělých:

Každý třetí čtvrtek v měsíci 12 – 19 hod.

Schůzky s různorodým programem: zdobení květináčů, malba na sklo, stolní tenis, domlouvání návštěv kulturních akcí, výletů apod.

Termíny a náplň schůzek dětí:  každý první čtvrtek v měsíci 15 – 18 hod. malba na sklo, besídky, hry

Kontakt na vedoucí klubu: Milada Davidová, tel.: 546 212 122, mobil: 777 260 619, e-mail: davidovamil@atlas.cz.

 

Klub E Olomouc

  • Schází se každou druhou a čtvrtý čtvrtek v měsíci od 15.30-18 hod. v kavárně Bistrá kráva http://bistrakrava.blogspot.com/ adrese Wurmova 5, Olomouc.
  • Termíny schůzek pro rok 2018: 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12.2018.

Kontaktní osoba: Martina Šafaříková, tel.: 733 770 831, email: Martas.safarikova@seznam.cz.