Formy činnosti Společnosti „E“

Společnost „E“ poskytuje odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Odborné sociální poradenství poskytuje formou telefonických, písemných či osobních kontaktů.

  • sociální (sociál, legitimace ZTP, invalidní důchody atd.)
  • psychologické (bezplatné konzultace s psychologem pro lidi s epilepsií a jejich blízké)
  • právní (zodpovídáme prostřednictvím odborníků dle konkrétních dotazů)

Sociálně aktivizační služby poskytujeme na území Hl.m.Prahy a ve Středočeském kraji, lidem s epilepsií, jejich rodinám a blízkým:

–          aranžování květinových vazeb a dekorací

–          vaření a rukodělné činnosti

–          dále dochází k pravidelnému navázání jejich sociálních kontaktů v rámci realizace společenských setkávání

V rámci celorepublikové činnosti zajišťujeme klubovou činnost, rukodělné kroužky, výlety, posezení, zajištěním plavání a rehabilitačních pobytů pro děti i dospělé s epilepsií pod lékařským dohledem, vydáváme informační tiskoviny, zajišťujeme vzdělávání, medializaci epilepsie, atd. Od roku 2011 zaměstnáváme lidi s epilepsií formou aranžování a vazby květin v dílně Aranžerie – květiny od lidí s epilepsií.

Provádíme sociologické průzkumy, které nám pomáhají lépe se orientovat v dané problematice, vytvářet stále lepší podmínky k realizování našeho záměru a nabízet stále více možností k všestrannému porozumění (rubrika Tiskoviny – Výzkumy).

Členům a partnerům Společnosti „E“ je rozesílán časopis Aura – informace o epilepsii (rubrika Tiskoviny – Aura).

Každoročně jsou aktualizovány a dotiskovány informační tématické sešity zaměřující se na různé oblasti života s epilepsií (rubrika Tiskoviny – Tématické tiskoviny).

Podle nové registrace MPSV ČR je činnost Společnosti „E“ od roku 2007 rozdělena do dvou základních oblastí:

Způsoby šíření informovanosti

V rámci lepšího zařazení lidí s epilepsií do společnosti rozšiřuje Společnost „E“ informace o epilepsii a možnostech života s ní jak mezi nemocné epilepsií a jejich blízké, tak mezi širokou veřejnost. Zdroji tohoto šíření jsou:

Záklandní informace lze stáhnou v podobě letáčku – k stáhnutí zde.

Závěrem

Velmi doufáme a věříme, že naše úsilí a vydatná pomoc všech, kteří s námi spolupracovali a stále ještě spolupracují bez ohledu na čas a peníze, přináší a dále bude přinášet ovoce, které je pro nás sladké tím, že lidé s epilepsií a jejich rodiny a přátelé neztrácejí naději ani sílu se s touto nemocí vypořádat a žít takřka běžným a spokojeným životem. Budeme se o to snažit i nadále a budeme hledat a zajišťovat další možnosti tak dlouho, dokud to bude potřeba a dokud to půjde, protože jak pravil moudrý Seneca: „Život měříme skutky a ne časem“.