Beseda na téma epilepsie

3. 10. 2018 od 17:00 Vás zveme na besedu na téma Nebojte se epilepsie v Městské knihovně Korunní, Praha 10.

V České republice je téměř 100 000 lidí nemocných epilepsií. Je tedy velmi pravděpodobné, že jste se s touto nemocí přímo či nepřímo setkali vy či někdo z vašich blízkých či známých. Ještě větší počet lidí epileptický záchvat zažilo či alespoň vidělo.

Cílem naší besedy je šířit osvětu o epilepsii a zároveň snaha o destigmatizaci této nemoci.

Obsahem besedy je přednáška zdravotníka o tom, co je epilepsie a jak poskytnou první pomoc v případě epileptického záchvatu a zároveň diskuze přímo s lidmi epilepsií, kteří vypráví svůj autentický příběh o tom, jak se naučili s epilepsií žít, i přes mnohá omezení si dokáží užívat život a plnit své sny.

Také díky vám se tak může podařit lepší přijetí a zařazení dětí i dospělých s epilepsií do společnosti.

Nebojte se epilepsie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + 9 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.